Letselschade Nieuws

Nieuwsarchief

Seksueel misbruik in jeugdzorg

10 oktober 2012

Tot haar eigen spijt heeft brancheorganisatie ‘Jeugdzorg Nederland’ moeten constateren dat seksueel misbruik binnen overheidsinstellingen en in pleeggezinnen een groot probleem is. Uit een rapport van de commissie-Samson blijkt dat jongeren die gedwongen door de kinderrechter uit huis zijn geplaatst in overheidsinstellingen 2,5 keer zo vaak seksueel te worden misbruikt als gemiddeld in Nederland. Het […]

Lees meer »

Letsel agressie op werkvloer

5 oktober 2012

Een derde van de werknemers in Nederland heeft het afgelopen jaar te maken gehad met agressie op de werkvloer, zo blijkt uit de gegevens van het CBS. Ook in 2010 bleek dit al het geval te zijn. Van alle voorvallen is 17% afkomstig van eigen collega’s of leidinggevenden. Uit eerder onderzoek is voortgekomen dat mensen […]

Lees meer »

Gevaarlijke steigers bouw

27 september 2012

De Rijksoverheid heeft te kennen gegeven dat er te vaak onveilig wordt gewerkt met steigers, ladders en trappen. Op maar liefst 84% van alle 640 gecontroleerde kleine bouwlocaties bleek dat er een onveilige werksituatie was. Zeker aangezien er ieder jaar 10 tot 15 ongevallen met dodelijke afloop plaatsvinden op bouwlocaties -en nog veel meer ongevallen […]

Lees meer »

Sterkere positie slachtoffers

20 september 2012

Per 2013 wordt de positie van letselschade slachtoffers van strafbare feiten verbeterd. Om dat te bereiken wordt de informatievoorziening over bijvoorbeeld het verloop van het strafproces van de dader verbeterd. Ook wordt het proces voor het verkrijgen van letselschadevergoedingen vereenvoudigd. Hieronder volgen een aantal voorbeelden van deze verbeteringen en vereenvoudigingen die per 2013 van kracht […]

Lees meer »

Discriminatie bij letselschade

18 september 2012

De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) heeft in september 2012 een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen bij het vaststellen van letselschade. Zoals bekend is het bij jonge letselschade slachtoffers niet altijd even eenvoudig om een goede inschatting te maken van de verwachtte levensloop en zo de correcte hoogte van de […]

Lees meer »