Letselschade Nieuws

Hogere schadevergoeding naasten en nabestaanden

Geschreven op 29 mei 2014Hogere schadevergoeding naasten en nabestaanden | Letselschade Test

Dankzij een nieuw wetsvoorstel van staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) wordt het voor naasten en nabestaanden van letselschade slachtoffers mogelijk om hun emotionele schade te krijgen vergoed. Tot op heden is het voor een rechter niet mogelijk om een dergelijke letselschadevergoeding toe te kennen aan naasten of nabestaanden. Bovendien wordt het ook mogelijk voor naasten die een verzorgende taak op zich nemen om de inkomensschade die zij daarbij leiden te krijgen vergoed.

Smartengeld als emotionele schadevergoeding

Staatssecretaris Teeven wil dat er een wet wordt aangenomen die naasten en nabestaanden een vast bedrag toekent wanneer zij emotionele schade hebben geleden. Deze schade kan worden verhaald op de aansprakelijke partij na een medische fout, geweldsdelict, verkeersongeval of een ander soortgelijk ongeval. De rechter bepaalt in welke categorie het ongeval valt en afhankelijk van zijn oordeel wordt er een vast letselschade bedrag uitgekeerd. Voor elke categorie is er een vaste vergoeding, deze varieert met een minimum van 12.500 euro tot een maximum van 20.000 euro.

Hogere vergoeding mantelzorg

In deze wet is ook opgenomen dat wanneer een familielid de zorg op zich neemt voor het letselschade slachtoffer, die nu een hogere letselschadevergoeding kan verkrijgen. Op dit moment wordt er een schadevergoeding uitgekeerd die maximaal het bedrag is die men kwijt zou zijn aan professionele zorg. Door de inkomensschade die het verzorgende familielid lijdt, zal deze schadevergoeding vaak hoger uitvallen dan de kosten die verbonden zijn aan professionele zorg. De wet past binnen het beleid van het kabinet om te streven naar de zorg van zoveel mogelijk mensen in hun eigen omgeving op te vangen.

Om misbruik van de beoogde nieuwe wet te voorkomen kunnen alleen een vaste kring van naasten aanspraak maken op de vergoeding en wordt er gewerkt met vaste bedragen.

« Terug naar het nieuwsarchief