KNV pleit voor gelijke regels voor taxidiensten | Letselschade Test

Nieuwsarchief

KNV pleit voor gelijke regels voor taxidiensten

12 februari 2019

Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) pleit ervoor om gelijke regels te hanteren voor alle taxidiensten. Aanleiding is het toenemende aantal verkeersongevallen dat veroorzaakt wordt door Uberchauffeurs. Voor TTO-chauffeurs (Toegelaten Taxi Organisatie) gelden sancties als zij verkeersovertredingen begaan. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het (tijdelijk) inleveren van de taxivergunning. Buiten het TTO-systeem gelden deze sancties niet […]

Lees meer »

Controle voor het naleven van de Gedragscode Behandeling Letselschade

9 januari 2019

Per 1 januari 2019 geldt er een nieuwe regel voor motorrijtuigen-, aansprakelijkheids-, en rechtsbijstandverzekeraars die staan ingeschreven bij de LetselschadeRaad. Deze verzekeraars moeten vanaf 2019 een keer in de drie jaar door een onafhankelijk bureau laten controleren of hun medewerkers de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) correct naleven. Tot nu toe werd er vaak aan de […]

Lees meer »

Verantwoordelijkheid letselschade bij bedrijfsongeval zzp’er

4 december 2018

Een werkgever heeft een vergaande zorgplicht als het aankomt op bedrijfsongevallen van werknemers. In veel gevallen is de werkgever bij een bedrijfsongeval aansprakelijk voor de door de werknemer geleden letselschade en uit zich dat in een schadeclaim. Maar wat gebeurt er als een Zelfstandige Zonder Personeel (zzp’er) betrokken raakt bij een bedrijfsongeval? Zorgplicht van de […]

Lees meer »

Meer auto-ongelukken in de herfst

1 november 2018

Zon in de herfst is bijna altijd van harte welkom, totdat u zich in het verkeer begeeft en de laaghangende zon zo uw ogen in schijnt. Veel automobilisten en andere weggebruikers kunnen op deze manier bijna niets meer zien. Een groot probleem, zeker omdat de laaghangende zon in de herfst langer duurt dan in de […]

Lees meer »

Smartphone vanaf 1 juli 2019 verboden op de fiets

3 oktober 2018

Fietsende jongeren met een smartphone in hun hand zien we tegenwoordig veelvuldig terug in het Nederlandse straatbeeld. Als het aan Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen ligt, komt hier echter volgend jaar verandering in. Na het verbieden van smartphonegebruik voor automobilisten in 2002 en het verbod voor smartphonegebruik op snorfietsen in 2009, is […]

Lees meer »