Bijzonder veel verkeersongevallen op 30 km/h-wegen | Letselschade Test

Nieuwsarchief

Bijzonder veel verkeersongevallen op 30 km/h-wegen

22 februari 2021

Uit onderzoek van Goudappel Coffeng (een Nederlands adviesbureau op gebied van verkeer en ruimte) blijkt dat er bijzonder veel verkeersongevallen plaatsvinden op wegen waar een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur geldt. Vooral fietsers zijn vaak het slachtoffer van een aanrijding. In het onderzoek is onder andere gekeken naar wat de mogelijke oorzaken zijn en […]

Lees meer »

Verkeersongevallen door mondkapjes aan autospiegels

26 januari 2021

Het coronavirus zorgt ervoor dat we ons leven al bijna een jaar lang continue aan het aanpassen zijn. Een onbewuste gewoonte die veel Nederlanders zichzelf hebben aangeleerd, is het ophangen van een mondkapje aan de autospiegel. Zowel Veilig Verkeer Nederland als motorplatform MotorNL raden dit stevig af, aangezien dit tot verkeersongevallen leidt. Het gevaar van […]

Lees meer »

Minder slachtoffers met letsel door lockdown

29 december 2020

Om te zien wat een lockdown doet met het aantal slachtoffers met ernstig letsel op de spoedeisende hulp, zijn er cijfers van het voorjaar van 2019 vergeleken met dezelfde periode in 2020, toen er een intelligente lockdown gold. Ook is er naar de zomer van dit jaar gekeken om te zien wat de versoepelingen deden […]

Lees meer »

Een vuurwerkverbod om letsel te voorkomen

27 november 2020

Dit jaar is zowel de verkoop als het afsteken van vuurwerk verboden. Met dit verbod wordt gehoopt op een vermindering van het aantal ongevallen, met letselschade als gevolg, tijdens komende jaarwisseling. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld brandwonden en oogletsel. Op deze manier zal de zorg minder belast worden met vuurwerk gerelateerde ongevallen tijdens deze […]

Lees meer »

Toename aantal slachtoffers bij fietsongelukken

30 oktober 2020

In de afgelopen 20 jaar zien we een daling van het totale aantal verkeersdoden. Deze daling komt vooral voort uit het feit dat er minder dodelijke slachtoffers zijn bij ongelukken met auto’s. De afname wordt echter niet bewerkstelligt door een afname van het aantal ongevallen met fietsers. De cijfers van het aantal fietsongevallen stijgen ieder […]

Lees meer »