Naam

Telefoonnummer

Type ongeval
Wanneer
Type letsel
Arbeidsongeschikt
Voorschot
Belangenbehartiger
Stap 7 van 7 - De uitslag

Indien u te maken heeft met letsel door toedoen van iemand anders is er een aanzienlijke kans dat u in aanmerking komt voor een letselschade vergoeding. Middels deze kunt u zelf binnen enkele minuten nagaan of u hiervoor in aanmerking komt.

Om goed in te kunnen schatten of u in aanmerking komt voor een letselschade vergoeding is het belangrijk voor ons om de oorzaak van de geleden schade te weten.

Naast het type ongeval is het ook van belang om te weten hoe lang geleden de schade is ontstaan. Dit kan namelijk van invloed zijn op de hoogte van het bedrag waar u aanspraak op kunt maken.

Om een goede inschatting te kunnen maken van uw mogelijkheid tot een letselschadevergoeding, is het van belang om te weten welk type letsel u heeft. Onderstaand kunt u aangeven welk type letsel u heeft opgelopen. Indien u meerdere letseltypen heeft opgelopen, kies dan degene waarvan u het meeste last heeft.

Nu we weten welk type letsel u heeft is het van belang om te weten hoe groot de gevolgen hiervan zijn (geweest). Geef daarom hieronder aan of u geheel of deels arbeidsongeschikt bent (geweest) door het ongeval.

U heeft aangegeven geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt te zijn (geweest). Als het goed is heeft u dan al een voorschot ontvangen om uw financiële nood op te vangen. Geef hieronder aan of u al een voorschot heeft ontvangen.

Het komt regelmatig test voor dat mensen niet geheel tevreden zijn over de behandeling van hun letselschade zaak of de aanpak van hun belangenbehartiger. Om die reden wil men graag een second opinion aanvragen. Tot slot is het daarom van belang om te weten of u al een belangenbehartiger heeft.

Het komt regelmatig voor dat mensen niet geheel tevreden zijn over de behandeling van hun letselschade zaak of de aanpak van hun belangenbehartiger. Om die reden wil men graag een second opinion aanvragen. Tot slot is het daarom van belang om te weten of u al een belangenbehartiger heeft.

Type ongeval:
Hoe lang geleden:
Type letsel:
Arbeidsongeschikt:
Voorschot:
Belangenbehartiger:

Uw kans op een letselschade vergoeding is: redelijk

Uw kans op een letselschade vergoeding is: groot

Stap 1 van 7

Stap Terug | Letselschade Advies | Letselschade Test
Stap Vooruit | Letselschade Advies | Letselschade Test
Letselschade verkeersongeval | Letselschade test Verkeersongeval
Bedrijfsongeval | Letselschade Test Ongeval op het werk
Letselschade medische fout | Medische missers Medische fout
Overige ongevallen | Letselschadevergoeding Overige ongevallen
0-5 jaar | Letselschade test 0 - 5 jaar
5 - 10 jaar | Letselschade test 5 - 10 jaar
> 10 jaar | Letselschade Test > 10 jaar
Rugletsel | Smartengeld Rugletsel
Nekletsel | Whiplash schadevergoeding Nekletsel
Arm/hand/been/voet letsel | Letselschade Test Arm/hand/been/voet letsel
Overig letsel | Letselschadevergoeding Overig letsel
Arbeidsongeschikt | Arbeidsongeschiktheid Wel arbeidsongeschikt
Deels arbeidsongeschikt | Arbeidsongeschiktheid Deels arbeidsongeschikt
Niet arbeidsongeschikt | Arbeidsongeschiktheid Niet arbeidsongeschikt
Voorschot | Letselschade claim Wel voorschot
Geen voorschot | Letselschade Test Geen voorschot
Belangenbehartiger | Letselschade advocaat Wel belangenbehartiger
Geen belangenbehartiger | Letselschade advocaat Geen belangenbehartiger