Naam

Telefoonnummer

Leeftijd
Type letsel
Wanneer
Arbeidsongeschikt
Voorschot
Beperking
Stap 7 van 7 - De uitslag

Indien u letsel heeft door toedoen van iemand anders kunt u door middel van deze test binnen enkele minuten zelf nagaan op welke vergoeding u grofweg kunt rekenen.

Om de hoogte van het letselschade bedrag goed in te kunnen schatten is het van belang om te weten in welke leeftijdscategorie u valt.

Om een goede inschatting te kunnen maken van uw letselschadevergoeding, is het van belang om te weten welk letsel u heeft. Onderstaand kunt u aangeven welk letsel u heeft opgelopen. Indien u meerdere soorten letsel heeft opgelopen, kies dan degene waarvan u het meeste last heeft.

Naast het soort letsel is het ook van belang om te weten hoe lang geleden de schade is ontstaan. Dit kan namelijk van invloed zijn op de hoogte van het bedrag waar u aanspraak op kunt maken.

Nu we weten welk type letsel u heeft en hoe lang geleden het ongeval heeft plaatsgevonden is het van belang om te weten hoe groot de gevolgen hiervan zijn (geweest). Geef daarom hieronder aan of u geheel of deels arbeidsongeschikt bent (geweest) door het ongeval.

Wanneer er sprake is van financiële nood is het mogelijk dat u een voorschot heeft ontvangen om dit (deels) op te vangen. Geef hieronder aan in welke rubriek het voorschot valt, dat u heeft ontvangen.

Ook is het van belang om te weten of u wordt beperkt bij het verrichten van huishoudelijke taken.

Leeftijd:
Type letsel:
Hoe lang geleden:
Arbeidsongeschikt:
Voorschot:
Beperking:

Resultaat: 2.500,- tot 25.000,-

Stap 1 van 7

Stap Terug | Letselschade Advies | Letselschade Test
Stap Vooruit | Letselschade Advies | Letselschade Test
0 - 25 jaar | Letselschadevergoeding 0 - 25 jaar
25 - 50 jaar | Letselschade advies 25 - 50 jaar
> 50 jaar | Letselschade bedrag > 50 jaar
Rugletsel | Smartengeld Rugletsel
Nekletsel | Whiplash schadevergoeding Nekletsel
Arm/hand/been/voet letsel | Letselschade Test Arm/hand/been/voet letsel
Overig letsel | Letselschadevergoeding Overig letsel
0-6 Maanden | Smartengeld berekenen 0 - 6 maanden
6 maanden - 2 jaar | Hoogte smartengeld 6 maanden - 2 jaar
> 2 jaar | Smartengeld bedragen > 2 jaar
Arbeidsongeschikt | Arbeidsongeschiktheid Wel arbeidsongeschikt
Niet arbeidsongeschikt | Arbeidsongeschiktheid Niet arbeidsongeschikt
Geen voorschot | Letselschade Test Geen voorschot
0 - 2500 euro | Smartengeld berekenen 0 - 2.500 euro
2500 - 10000 euro | Hoogte smartengeld 2.500 - 10.000 euro
> 10000 euro | Smartengeld bedragen > 10.000 euro
Beperkt | Letselschade claim Beperkt
Niet beperkt | Letselschadespecialist Niet beperkt