Voorschot ontvangen voor geleden letselschade

Voorschot letselschade

Na een ongeval heeft u de daarvoor aansprakelijke partij aansprakelijk gesteld. Vaak neemt de afwikkeling van uw letselschadezaak daarna nog een geruime tijd in beslag, terwijl u intussen wel de nodige onkosten moet maken. Denkt u bijvoorbeeld aan reiskosten, niet vergoede kosten van medische behandelingen, extra kosten voor huishoudelijke hulp, gemiste inkomsten en juridische bijstand.

Dit kan financiële problemen geven. Als er een aansprakelijke partij voor de letselschade is, dient die partij zolang de letselschadezaak nog niet definitief met u kan worden geregeld een of meerdere voorschotten op de uiteindelijke letselschadevergoeding aan u als slachtoffer betalen. Dit is geregeld in de Gedragscode Behandeling Letselschade.

Wat is een voorschot letselschade?

Wanneer vaststaat dat er letselschade is als gevolg van een ongeval, maar nog niet helemaal duidelijk is welke kosten door de aansprakelijke partij zullen moeten worden vergoed, dan zal deze vaak afgeronde bedragen aan u overmaken. Een voorschot is dus een vergoeding van letselschade die al wel is geleden, maar die nog niet concreet is vastgesteld.

De aansprakelijke partij kan aan u een voorschot onder de algemene titel (materiële schade) en/of een voorschot op het smartengeld (immateriële schade) betalen.

Voorschot voor materiële schade

Een voorschot onder algemene titel heeft geen betrekking op een of meerdere concrete schadeposten, maar daarmee geeft de aansprakelijke partij een algemene vergoeding voor reeds door u gemaakte of te maken onkosten (materiële schade). Daarmee geeft de aansprakelijke partij aan te weten dat u kosten heeft moeten maken als gevolg van een ongeval en bereid te zijn om daarvoor alvast een vergoeding te willen betalen.

Voorschot op smartengeld

Vaak wil de aansprakelijke partij bij letselschade ook een voorschot op het smartengeld (immateriële schade) betalen. Bij de afwikkeling van een letselschadeclaim is de aansprakelijke partij namelijk over de smartengeldvergoeding wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum van het ongeval. Door het tussentijds geven van een of meerdere voorschotten op het smartengeld voorkomt de aansprakelijke partij dat de wettelijke rente oploopt.

Restitutierisico

Het kan gebeuren dat achteraf blijkt dat de aansprakelijke partij meer aan voorschotten aan het slachtoffer van een ongeval heeft betaald dan de werkelijke letselschade. In dat geval mag de aansprakelijke partij het teveel betaalde terugvorderen van het slachtoffer. In de praktijk komt dit vrijwel niet voor.

Voorschot letselschade claimen

Onze letselschadespecialisten kunnen u adviseren over de mogelijkheden om in uw letselschadezaak een voorschot te krijgen van de aansprakelijke partij en kunnen u daarbij op deskundige wijze bijstaan.

Voorkom dat u in financieel zwaar weer komt en claim een voorschot op uw letselschade. Onze hulp bij letselschade is voor u altijd gratis. Neem vandaag nog contact met ons op en leg uw zaak aan ons voor. U bereikt ons tijdens kantooruren het beste via het telefoonnummer 085 – 500 6400 en buiten kantooruren via ons online contactformulier.

Hulp bij letselschade nodig?

Wanneer u vragen heeft over letselschade of het verhalen van uw letselschadeclaim, neem dan contact op met een van onze letselschadespecialisten. U kunt hen gratis en vrijblijvend om letselschade advies vragen via ons telefoonnummer +31 (0)85 - 500 6400 of via het contactformulier op deze website.

55 van onze bezoekers beoordelen de inhoud van deze pagina met een 10 uit 10 ( Letselschade Test ) - 55 van onze bezoekers beoordelen de inhoud van deze pagina met een 10 uit 10 ( Letselschade Test )
Beoordeel deze pagina