Letselschade Nieuws

Gevaarlijke wegen gepubliceerd door ANWB

Geschreven op 14 november 2014Gevaarlijke wegen gepubliceerd door ANWB | Letselschade Test

Uit onderzoek van de ANWB blijkt dat ongeveer een kwart van alle verkeersongevallen in Nederland plaatsvindt op een provinciale weg. Dit is noemenswaardig, omdat het Nederlandse wegennet voor slechts 6% uit provinciale wegen bestaat. Om hier een praktische oplossing voor te vinden is een vervolgonderzoek opgezet om de meest gevaarlijke wegen per provincie in kaart te brengen. Opvolgend is het rapport aangevuld met de beoordelingen van gebruikers van de provinciale wegen. Dit heeft geleid tot een helder overzicht met verbeterpunten voor deze wegen.

Gevaarlijk kruispunt

Eerder schreef Letselschade Test al over de inventarisering van de gevaarlijkste wegen in Nederland volgens weggebruikers. Gevaarlijke kruispunten op provinciale wegen is veruit de meest voorkomende klacht van weggebruikers. Door het overzicht aan te bieden aan de provincies hoopt de ANWB dat er concrete maatregelen genomen kunnen worden, bijvoorbeeld door het aanleggen van rotondes. Op deze manier verwacht de ANWB dat er tot wel 13.500 gevallen van letselschade bij verkeersongeval voorkomen kunnen worden.

Veiliger wegennetwerk

De N359 in Friesland is volgens de meeste respondenten de gevaarlijkste weg. Zo bevinden zich op deze weg meerdere onoverzichtelijke kruispunten en worden fietsers geacht de weg over te steken op delen waar automobilisten 100 km/u mogen rijden. Naast onoverzichtelijke kruispunten en overstekende fietsers is de aanwezigheid van water langs de weg ook een veelgenoemde reden om een provinciale weg als gevaarlijk te bestempelen. Naar inschatting van de ANWB moeten de provincies in 20 jaar zo’n 2 miljard euro steken in de verbetering van het provinciale wegennet om de 13.500 gevallen van letsel te kunnen voorkomen.

Letselschade Test

Bent u slachtoffer geworden van een verkeersongeval op een gevaarlijk kruispunt, of in een andere gevaarlijke verkeerssituatie? Dan kunt u gratis en vrijblijvend contact opnemen met een van onze letselschadespecialisten. Zij helpen u graag bij het verkrijgen van de letselschadevergoeding waar u recht op heeft. Voor een snelle inschatting van de hoogte van de vergoeding, kunt u direct onze online Letselschade Test doen.

« Terug naar het nieuwsarchief