Controle voor het naleven van de Gedragscode Behandeling Letselschade

Controle voor het naleven van de Gedragscode Behandeling Letselschade

Geschreven op 9 januari 2019

Per 1 januari 2019 geldt er een nieuwe regel voor motorrijtuigen-, aansprakelijkheids-, en rechtsbijstandverzekeraars die staan ingeschreven bij de LetselschadeRaad. Deze verzekeraars moeten vanaf 2019 een keer in de drie jaar door een onafhankelijk bureau laten controleren of hun medewerkers de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) correct naleven. Tot nu toe werd er vaak aan de GBL gerefereerd als ‘tandeloze tijger’, aangezien er voor verzekeraars geen consequenties verbonden zijn aan het niet naleven van de betreffende gedragscode. De nieuwe regel moet hier verandering in gaan brengen en is een initiatief van de verzekeraars zelf.

Gedragscode Behandeling Letselschade

In 2006 zijn er voor het eerst door de letselschadebranche, met onder andere vertegenwoordigers van slachtoffers, verzekeraars en belangenbehartigers, goede normen afgesproken die zouden moeten gelden bij het behandelen van een letselschadezaak. Zes jaar later, in 2012, is de code vertaald in tien heldere regels. Deze regels moeten voorkomen dat verzekeraars slachtoffers onvolledig informeren en dat letselschadezaken onnodig lang duren. Zo is een belangrijke regel uit de GBL bijvoorbeeld dat een letselschadetraject in principe binnen twee jaar afgerond zou moeten zijn.

Tandeloze tijger

In de laatste jaren is echter gebleken dat deze tien regels niet altijd even goed worden nageleefd. Zo gaven letselschade juristen en -advocaten aan dat verzekeraars het traject veelal onnodig vertragen. De oorzaak hiervan zou zijn dat de gedragscode een ‘tandeloze tijger’ is, omdat het negeren van de code geen enkele sanctie oplevert. Met de komst van deze controle moet hier verandering in komen.

Verzekeraars voorbeeld voor letselschadebranche

Met de introductie van de extra controle op de Gedragscode Behandeling Letselschade hoopt het Verbond van Verzekeraars ook andere betrokken binnen de letselschadebranche te inspireren om eenzelfde vorm van zelfregulering toe te passen. Lang niet alle partijen die betrokken zijn bij letselschadetrajecten zijn namelijk aangesloten bij de LetselschadeRaad. Het Verbond van Verzekeraars refereert in het bijzonder aan de Vereniging van Letselschade Advocaten en Het Nederlands Instituut van Register Experts.

Gratis professionele hulp bij letselschade

Onze letselschadejuristen juichen de audit van de LetselschadeRaad van harte toe en hopen dat het verloop van letselschadezaken hiermee bespoedigd wordt. Heeft u zelf hulp nodig bij het claimen van letselschade? Dan kunt u gratis gebruik maken van onze juridische ondersteuning. Leg uw zaak in dat geval vrijblijvend online of telefonisch aan ons voor. Vervolgens zullen wij u altijd van een eerste advies voorzien, ook als wij denken dat u geen zaak heeft.

« Terug naar het nieuwsarchief