Letselschade Nieuws

Werkgever aansprakelijk stellen

Geschreven op 10 juli 2015Werkgever aansprakelijk stellen | Letselschade Test

Een arbeidsongeval is een ongeval tijdens het in opdracht verrichten van werkzaamheden. Daar kunnen ook verkeersongevallen bij het rijden naar, tijdens of van het werk onder vallen, het normale woon-werkverkeer uitgezonderd. Te allen tijde is de werkgever aansprakelijk, tenzij deze voor een volledig veilige werkplek heeft gezorgd.

Bij meer dan de helft van de arbeidsongevallen is er sprake van letsel, waaraan het slachtoffer (tijdelijke) beperkingen overhoudt. Ruim een derde raakt (tijdelijk) arbeidsongeschikt. Van de slachtoffers houdt 9% een blijvende beperking aan het ongeval over. In deze gevallen is de werkgever aansprakelijk stellen noodzakelijk.

Letsel na arbeidsongeval

Als mensen na het bedrijfsongeval in het ziekenhuis moeten worden opgenomen is dit meestal vanwege een breuk (44%). Het lichamelijke letsel kan verder als volgt worden onderverdeeld: schouder, arm en hand: 30%; heup, been en voet: 26%; romp en wervelkolom: 21%; hoofd, hals en nek: 16% en overig: 7%.

Veruit de meeste slachtoffers die na een ongeval op een SEH-afdeling van een ziekenhuis worden opgenomen zijn werkzaam in de bouw; daarna volgen de land- en tuinbouw. De laagste risico’s op het krijgen van een arbeidsongeval lopen werknemers in de banksector, het onderwijs en de gezondheidszorg.

Kwetsbare groepen arbeidsongeval

Daarnaast zien we dat jonge, allochtone, mannelijke werknemers met een lager opleidingsniveau de grootste kans hebben om het slachtoffer te worden van een arbeidsongeval. Een hoge(re) opleiding geeft dus in het algemeen een kleine(re) kans op het krijgen van een arbeidsongeval. Ook is het verschil tussen mannen en vrouwen opvallend groot. Mannen worden na een arbeidsongeval vier keer vaker op de SEH-afdeling van een ziekenhuis opgenomen dan vrouwen. Hierbij is al rekening gehouden met het gegeven dat er meer mannen dan vrouwen werkzaam zijn.

Verder lopen ook jongeren meer risico om het slachtoffer te worden van een arbeidsongeval dan oudere werknemers. Met name jongeren in de leeftijdscategorie van 20 tot en met 24 jaar vormen de belangrijkste risicogroep. De statistische kans op een arbeidsongeval met dodelijke afloop neemt gemiddeld met het stijgen van de leeftijd toe en is het grootst voor werknemers van 65 jaar en ouder.

We spreken in Nederland van een dodelijk arbeidsongeval als het slachtoffer binnen dertig dagen na het arbeidsongeval overlijdt. In de Europese statistieken is al sprake van een dodelijk bedrijfsongeval als het slachtoffer binnen een jaar na het ongeval overlijdt.

Onvoldoende veiligheid is de oorzaak

Bedrijfsongevallen zijn in de meeste gevallen het gevolg van onvoldoende veiligheid op de werkplek, zoals onvoldoende lichaamsbescherming, verkeerd materiaalgebruik, onjuiste belading en van het door de werkgever of werknemer doelbewust uitschakelen van aangebrachte beveiligingsmaatregelen om sneller met een machine te kunnen werken.

Ook de in de wet arbeidsomstandigheden (Arbowet) neergelegde voorschriften met betrekking tot de omgang met gevaarlijke stoffen, het werken met beeldschermen en het inrichten van arbeidsplaatsen, worden lang niet altijd trouw nageleefd en ook dat heeft vaak arbeidsongevallen tot gevolg.

Claimen van een schadevergoeding na een arbeidsongeval

Dit zijn allemaal gegronde redenen om de werkgever aansprakelijk te stellen. Het is u aan te raden om een letselschadespecialist (advocaat of jurist) u te laten bijstaan in het afhandelen van de letselschade claim. U kunt met ons vrijblijvend contact opnemen voor gratis juridische hulp!

« Terug naar het nieuwsarchief