Recht op letselschadevergoeding na fietsongeluk? | Letselschade Test

Wanneer recht op letselschadevergoeding na ongeluk met fiets?

Geschreven op 10 mei 2022

In Nederland zijn er meer fietsen dan inwoners en jaarlijks wordt er meer dan 15 miljard kilometers gefietst. Dat we een echt fietsland zijn blijkt uit deze cijfers ook weer. Echter zijn fietsers wel heel erg kwetsbaar, want bij een ongeluk is de kans op ernstige letselschade groot. Per jaar zijn er 10.000 ongelukken waar fietsers bij betrokken zijn en vanwege de kwetsbaarheid van fietsers zijn er andere regels ten opzichte van auto-ongelukken met betrekking tot aansprakelijkheid.

Ongeluk tussen auto en fiets

Een bestuurder van een auto kan zich niet zomaar beroepen op overmacht bij een ongeluk tussen een auto en een fietser. Gezien de kwetsbaarheid, en de schade die een ongeluk met een auto kan aanrichten, heeft een autobestuurder de morele plicht altijd goed op fietsers te letten. De kans op recht op een schadevergoeding is groot als fietser zijnde door deze regels. Ook wanneer u mede het ongeluk veroorzaakt heeft, heeft u vaak recht op een vergoeding van tenminste 50%.

Ongeluk met andere weggebruikers

Wanneer u betrokken raakt in een ongeluk met een andere fietser, dan heeft u ook recht op een schadevergoeding wanneer de tegenpartij schuldig is. De tegenpartij kan al schuldig zijn wanneer hij of zij niet voldoende afstand hield, u als fietser afsneed of slingerbewegingen maakte. Een gemeente of wegbeheerder kan ook aansprakelijk gesteld worden voor een ongeluk met letsel wanneer er een onveilig wegdek was. Ook gebeuren er nog veel ongelukken tussen voetgangers en fietsers of honden en fietsers. Wanneer een voetganger oversteekt zonder te kijken en daardoor een ongeluk creëert, is de voetganger schuldig. Ook wanneer een hond zomaar oversteekt en een fietser daardoor moet uitwijken en valt, dan is de hondeneigenaar schuldig. Er zijn dus veel scenario’s waarbij fietsers recht hebben op een schadevergoeding.

Vergoedingen voor fietsongevallen

Wanneer u uw schadevergoeding wil claimen, is het belangrijk zo veel als mogelijk bewijs te hebben. Denk hierbij aan doktersverklaringen, foto’s van het incident, factuur van fietsreparatie en contactgegevens van getuigen en veroorzaker. Door verschillende schadeposten kan uw vergoeding behoorlijk oplopen. Denk bij schadeposten aan het zijn van (tijdelijk) arbeidsongeschikt, medische kosten, studievertraging, mantelzorg of extra reiskosten.

Wilt u een schadevergoeding claimen na een fietsongeluk?

Dan bent u bij Letselschade Test op het goede adres. Wij zullen u juridisch bijstaan zodat u de maximale vergoeding krijgt die past bij uw ongeluk. Neem vrijblijvend contact op met onze letselschadespecialisten.

« Terug naar het nieuwsarchief