Letselschade Nieuws

Verkeersongeval door slecht onderhouden stoplicht

Geschreven op 26 februari 2016Verkeersongeval door slecht onderhoud stoplicht | Letselschade Test

Slecht onderhoud aan stoplichten veroorzaakt verkeersongevallen. In de ogen van velen zal deze stelling in eerste instantie een beetje vergezocht zijn. Echter zit er zeker een kern van waarheid in het verhaal van de drie verkeersdeskundigen die dit stellen.

Het is namelijk zo dat de helft van alle wegbeheerders de stoplichten waar zij verantwoordelijk voor zijn, niet of nauwelijks controleert. Dit, terwijl volgens de richtlijnen van kennisinstituut CROW stoplichten tenminste één keer in de drie jaar gecontroleerd dienen te worden. Verkeerssituaties kunnen namelijk wijzigen over de jaren en de stoplichten dienen hierop aangepast te worden.

Besparing op onderhoud verkeerslichten

Naar schatting van de verkeersdeskundigen zijn er 5.600 verkeerslichten in Nederland die door gebrekkig onderhoud kunnen bijdragen aan het veroorzaken van een verkeersongeval. Als er wordt gekeken naar de reden van het achterstallig onderhoud, dan komt naar voren dat de wegbeheerders het te veel geld vinden kosten om de verkeerssituatie te beoordelen en de verkeerslichten daarop aan te passen. Volgens Ruud Hornman, docent dynamisch verkeersmanagement, kan juist het onderhoud zorgen voor een besparing van de onderhoudskosten. Hij schat dat 5 tot 10 procent van de verkeerslichten beter kunnen worden verwijderd, omdat ze nutteloos zijn.

‘Verouderde’ stoplichten leiden tot onveilige verkeerssituaties

Wanneer onderhoud aan de verkeerslichten uitblijft, bestaat de mogelijkheid dat de stoplichten niet meer goed staan afgestemd op een gewijzigde verkeerssituatie. Dit heeft tot gevolg dat verkeersdeelnemers soms onnodig lang moeten wachten op een groen licht. Opvolgend zullen diverse verkeersdeelnemers eerder geneigd zijn om de verkeerslichten te negeren, met risicovolle verkeerssituaties tot gevolg. Tevens zorgt de extra wachttijd ervoor dat het milieu onnodig belast wordt. Immers stoten de wachtende auto’s roet en CO2 uit.

De drie verkeersdeskundigen zijn het erover eens dat wanneer de verkeerslichten goed worden afgesteld op de huidige verkeerssituatie, dit zorgt voor een afname in het aantal verkeersongevallen, dit een positief effect heeft op het milieu en het voor minder frustratie zorgt bij de verkeersdeelnemers. Dit laatste heeft in veel gevallen ook weer een gunstig effect op de rijstijl van de bestuurders.

Letselschade verkeersongeval claimen

Bij een verkeersongeval betrokken geraakt en hierbij letsel opgelopen? Als slachtoffer van een verkeersongeval heeft u recht op een schadevergoeding. Wij staan u kosteloos bij, bij het verhalen van uw letselschade! Neem vrijblijvend contact op met ons via het online contactformulier.

« Terug naar het nieuwsarchief