Verantwoordelijkheid letselschade bij bedrijfsongeval zzp’er | Letselschade Test

Verantwoordelijkheid letselschade bij bedrijfsongeval zzp’er

Geschreven op 4 december 2018

Een werkgever heeft een vergaande zorgplicht als het aankomt op bedrijfsongevallen van werknemers. In veel gevallen is de werkgever bij een bedrijfsongeval aansprakelijk voor de door de werknemer geleden letselschade en uit zich dat in een schadeclaim. Maar wat gebeurt er als een Zelfstandige Zonder Personeel (zzp’er) betrokken raakt bij een bedrijfsongeval?

Zorgplicht van de opdrachtgever

De relatie tussen een opdrachtgever en een zzp’er is anders dan die tussen een werkgever en werknemer. In principe wordt een zzp’er zelf verantwoordelijk gehouden als hij of zij betrokken raakt bij een ongeval onder werktijd. Toch kunnen er situaties ontstaan waarbij een opdrachtgever niet alleen zorgplicht heeft voor eigen werknemers, maar ook voor te werk gestelde zzp’ers. Wanneer er niet aan deze zorgplicht is voldaan, kan de zelfstandige een letselschadeclaim neerleggen bij de opdrachtgever voor letsel dat is opgelopen op de werkvloer.

Uitspraak hoge raad letselschade zzp’er

De betreffende jurisprudentie is ontstaan in 2012 na een uitspraak door de Hoge Raad. In deze uitspraak werd besloten dat er speciale omstandigheden zijn waarbij de opdrachtgever aansprakelijk is voor letselschade van een zzp’er. Uitgangsprincipe is hierbij dat de zzp’er op het moment van het ongeval ingehuurd werd om werkzaamheden uit te voeren die vergelijkbaar zijn met de werkzaamheden van de eigen werknemers van de opdrachtgever. In dat geval kan de opdrachtgever automatisch verantwoordelijk worden gehouden voor de veiligheid op de werkvloer, ook voor ingehuurde zzp’ers.

Bewijslast bedrijfsongeval zzp’er

In het bovenstaande geval geldt de zorgplicht van de opdrachtgever ook voor zzp’ers en ligt de bewijslast automatisch bij de opdrachtgever. Deze moet aantonen dat er afdoende maatregelen zijn genomen voor een veilige werksituatie. Mocht een zzp’er zijn ingehuurd om andere werkzaamheden uit te voeren dan werkzaamheden die de werknemers van de opdrachtgever normaliter uitvoeren, dan kan de opdrachtgever alsnog verantwoordelijk worden gehouden voor een onveilige werksituatie. In dat geval is de bewijslast echter omgekeerd en ligt deze bij de zzp’er.

Gratis hulp bij letselschade voor zzp’ers

Bent u als zzp’er betrokken geraakt bij een bedrijfsongeval en heeft u buiten uw schuld om letselschade opgelopen? Dan kunt u uw zaak vrijblijvend aan Letselschade Test voorleggen om te kijken of u recht heeft op een letselschadevergoeding. Indien wij denken dat u een haalbare zaak heeft, dan kunnen wij u gratis bijstaan om uw opdrachtgever aansprakelijk te stellen. Leg uw zaak daarom vandaag nog vrijblijvend voor. Dit kan telefonisch tijdens onze openingstijden of op ieder moment via onze website.

« Terug naar het nieuwsarchief