Toename aan slachtoffers van fietsongelukken | Letselschade Test

Toename aantal slachtoffers bij fietsongelukken

Geschreven op 30 oktober 2020

In de afgelopen 20 jaar zien we een daling van het totale aantal verkeersdoden. Deze daling komt vooral voort uit het feit dat er minder dodelijke slachtoffers zijn bij ongelukken met auto’s. De afname wordt echter niet bewerkstelligt door een afname van het aantal ongevallen met fietsers. De cijfers van het aantal fietsongevallen stijgen ieder jaar weer. Dit zorgt er ook voor dat het aantal dodelijke fietsslachtoffers niet afneemt.

Afname aantal verkeersdoden

Ondanks de almaar toenemende verkeersdrukte in de afgelopen twintig jaar, zien we een dalende lijn in het aantal fatale verkeersongevallen. Beetje bij beetje wordt het aantal verkeersdoden ieder jaar verminderd. De afname in het aantal ongevallen is vrijwel volledig te danken aan de vermindering van het aantal doden na een auto-ongeluk, van 587 in het jaar 1999 naar 237 in 2019. Dit komt door de invoering van een aantal maatregelen door de jaren heen, zoals de gordelplicht, airbags en de toename van controles op snelheid en alcohol.

Geen daling bij aantal doden door fietsongevallen

Het aantal dodelijke slachtoffers bij fietsongevallen is echter niet afgenomen in de afgelopen twintig jaar, deze lijn blijft al jaren vrijwel gelijk en ligt rond de 200 per jaar. De meeste verkeersslachtoffers op de fiets zijn jongeren tussen de 12 en 29 jaar oud en ouderen boven de 60 jaar. Ondanks alle investeringen ter verbetering van de verkeersveiligheid voor fietsers, is er geen afname te zien in het aantal fietsongelukken.

De opmars van elektrische fietsen zorgt ervoor dat ouderen langer kunnen blijven fietsen. Hierdoor wordt het steeds drukker op de fietspaden en die drukte is dan weer een belangrijke factor in het aantal fietsongevallen en de stagnering van het aantal dodelijke ongevallen. Meer ouderen op de fiets betekent namelijk dat er meer kwetsbare verkeersdeelnemers zijn. Van het aantal overleden fietsslachtoffers valt namelijk 60% in de categorie 70 jaar of ouder.

Vrijblijvend advies van Letselschade Test na een fietsongeluk

Bent u buiten uw schuld om betrokken geraakt bij een fietsongeval en heeft u letselschade opgelopen? Dan heeft u misschien wel recht op een letselschadevergoeding. U kunt uw zaak vrijblijvend voorleggen aan de professionals van Letselschade Test, u ontvangt dan altijd een passend advies met betrekking tot uw situatie. Indien u een haalbare zaak heeft, kunnen onze specialisten u gratis ondersteunen bij het claimen van uw letselschadevergoeding. Doe de test, neem contact met ons via het online contactformulier of bel ons op 085 – 500 6400.

« Terug naar het nieuwsarchief