Letselschade Nieuws

Stijging valincidenten ouderen

Geschreven op 20 maart 2013Stijging valincidenten | Medische letselschade | Letselschade Test

De vergrijzing in Nederland heeft duidelijk zijn weerslag op de bevolkingsopbouw en brengt geheel nieuwe problematieken aan het licht. Zo is in de periode van 2006 tot 2011 een stijging van 18% zichtbaar in dodelijke valincidenten onder ouderen. Naast dodelijke valincidenten neemt eveneens het aantal incidenten met ernstige medische letselschade toe. Dit concludeert de stichting VeiligheidNL op basis van een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Aantal doden en letselschades blijven stijgen

Vanaf 2014 kunnen ouderen namelijk niet meer standaard in verzorgingshuizen terecht en wordt het moeilijker om een plaats in een verpleeghuis te bemachtigen. Senioren zullen dus steeds vaker moeten verblijven in de meer risicovolle thuissituatie. Wanneer het huidige gebrek aan geschikte huisvesting wordt gecombineerd met 60% verwachte groei in vergrijzing tot 2030, dan laat de uitkomst zich raden. Als er niet tijdig en adequaat wordt geanticipeerd op de resultaten die door het onderzoek naar voren gekomen zijn, dan mogen we volgens VeiligheidNL in 2030 rekenen op naar schatting 6.500 doden en letselschade slachtoffers als gevolg van valincidenten. Daarnaast ligt ook een toename in ziekenhuisopnamen – van 43.000 naar 73.000 – en een toename in behandelingen op de spoedeisende hulp – van 83.000 naar 140.000 – in de lijn der verwachting. Beide zullen per 2030 gaan leiden tot 2,5 miljard euro aan jaarlijkse medische kosten.

Gelukkig komt VeiligheidNL ook met mogelijke preventieve oplossingen. Met name dringt de organisatie erop aan dat de Rijksoverheid, gemeenten en zorgverzekeraars intensiever moeten gaan samenwerken om bewezen preventiemethoden op gebied van medicatie, fysieke training en domotica (huishoudelijke elektronica) grootschalig door te voeren. Op die manier kan de verdrievoudiging in dodelijke valincidenten en letselschade slachtoffers mogelijk nog worden gekeerd.

« Terug naar het nieuwsarchief