Letselschade Nieuws

Relatie met baas beïnvloed kans op bedrijfsongeval

Geschreven op 28 juli 2017Relatie met baas beïnvloed kans op bedrijfsongeval | Letselschade Test

Veel bedrijven denken dat zij de veiligheid op de werkvloer positief kunnen beïnvloeden door hun werknemers zoveel als mogelijk te wijzen op de risico’s die er op de werkvloer bestaan. Dit is echter maar ten dele waar. Uit wetenschappelijk onderzoek is namelijk naar voren gekomen dat het gedrag maar voor grofweg 15 procent wordt bepaald door kennis.

Het overige gedeelte van gedrag wordt bijvoorbeeld beïnvloed door het zelfbeeld van mensen en door de sociale norm die er op dat moment op de werkvloer geldt. Wie bedrijfsongevallen wil terugdringen doet er verstandig aan om hier rekening mee te houden.

Factoren die veilig werkgedrag beïnvloeden

Het zelfbeeld van de werknemer en de op de werkvloer geldend sociale norm beïnvloeden in zeer sterke mate of iemand bereid is om veilig werkgedrag te vertonen op de werkvloer. Wanneer een werknemer het gevoel heeft dat hij of zij niet in staat is om het gewenste gedrag te vertonen, bijvoorbeeld omdat vereiste vaardigheden ontbreken, dan is de bereidheid om het werkgedrag aan te passen namelijk gelijk een stuk lager.

De geldende sociale norm heeft betrekking op hoe een groep collega’s over veiligheid op de werkvloer denkt. Wanneer veilig werken de norm is, dan zal een werknemer bijvoorbeeld niet snel aan de groep voorbij gaan door onveilig werkgedrag te vertonen. Wanneer de norm is dat het werk altijd doorgang moet vinden, ongeacht de situatie, dan zal het risico op bedrijfsongevallen zienderogen toenemen. Dit is ook een mogelijke verklaring waarom uitzendkrachten vaker betrokken raken bij ongelukken op het werk, zij voelen immers vaak dat zij buiten de groep van vaste medewerkers vallen.

Baas bepaalt bedrijfscultuur

Daarom is er bij het terugdringen van bedrijfsongevallen een grote rol weggelegd voor de manager. Deze bepaalt immers voor een groot deel de geldende bedrijfscultuur. Wanneer medewerkers zich met elkaar verbonden voelen, dan zullen zij veilig werken en het zuinig omgaan met collega’s vanzelf gaan zien als een belangrijk iets. Wanneer de manager het goede voorbeeld geeft en zijn collega’s inspireert om zich veilig te gedragen op de werkvloer, dan zal de kans op een bedrijfsongeval zienderogen afnemen.

Rechtsbijstand na een bedrijfsongeval

Bent u het slachtoffer geworden van een ongeval op het werk? Dan is de kans groot dat u een vergoeding kunt ontvangen voor de geleden letselschade. Uw werkgever is namelijk aansprakelijk indien deze uw veiligheid op de werkvloer onvoldoende heeft gegarandeerd. Laat u daarom na een bedrijfsongeval altijd bijstaan door een ervaren letselschadespecialist. Letselschade Test kan deze juridische bijstand voor u verzorgen. Doe daarom nu onze gratis Letselschade Test of neem direct vrijblijvend contact met ons op.

« Terug naar het nieuwsarchief