Verzekeraars, advocaten en slachtoffers pleiten voor onthouding van letselschadevergoeding bij vermogensbelasting | Letselschade Test

Pleidooi om letselschadevergoeding buiten vermogensbelasting te houden

Geschreven op 5 maart 2019

In een gezamenlijke brief aan de Kamercommissies voor Financiën, Justitie en Veiligheid doen het Verbond van Verzekeraars, de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) en Slachtofferhulp Nederland een verzoek om de letselschadevergoedingen van letselschadeslachtoffers buiten de vermogensbelasting te houden. Deze drie belangrijke partijen steunen hiermee de aangenomen motie van Kamerleden Helma Lodders en Renske Leijten. Op 13 maart 2019 zullen de Kamercommissies bespreken of de mogelijkheid bestaat dat de bewuste vergoedingen standaard buiten de vermogensbelasting gehouden kunnen worden en of dit voor de Belastingdienst ook haalbaar is.

Aandacht voor een juiste fiscale behandeling

Net als in de motie van Lodders en Renske wordt er in de brief van de bovenstaand benoemende partijen om aandacht gevraagd voor de positie van letselschadeslachtoffers en een juiste fiscale behandeling van letselschadevergoedingen. Een hoge letselschadevergoeding kan er in ons huidige systeem voor zorgen dat het eigen vermogen in box 3 van de belasting valt, waardoor het slachtoffer hier op zijn beurt vermogensbelasting over zal moeten betalen. Een letselschadevergoeding is echter een compensatie voor het inkomen dat het slachtoffer misloopt wegens de letselschade en zou daarom niet bij het vermogen opgeteld moeten worden.

Uitzonderingen in het verleden al gemaakt

Menno Snel, de Staatssecretaris van Financiën, vreest echter dat het verlenen van een uitzonderingspositie aan letselschadeslachtoffers niet mogelijk zal zijn. Snel is namelijk van mening dat een uitzonderingspositie voor letselschadeslachtoffers te ingewikkeld zal worden voor ons huidige belastingsysteem. Het Verbond van Verzekeraars, Slachtofferhulp Nederland en de Vereniging van Letselschade Advocaten geven in hun brief aan de Kamercommissies echter al aan dat er in het verleden wel degelijk uitzonderingen zijn gemaakt. Een voorbeeld hiervan zijn de letselschadevergoedingen van de slachtoffers die betrokken waren bij de nieuwjaarsbrand in Volendam in 2001.

Vrijstelling van vermogensinkomensbijtelling

In 2018 is er door minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge al een belangrijke stap in de goede richting gezet, waarbij letselschadeslachtoffers een vrijstelling van de vermogensinkomensbijtelling hebben gekregen. Door deze vrijstelling wordt de letselschadevergoeding die slachtoffers hebben ontvangen niet meer meegerekend bij de berekening van de eigen bijdrage voor zorg en ondersteunende hulp. Dit voorkomt dat letselschadeslachtoffers een hoge eigen bijdrage moeten betalen dankzij de ontvangen vergoeding. Toch is er zoals u heeft kunnen lezen nog genoeg te winnen op dit gebied.

Professionele hulp en passend advies bij letselschade

Bent u betrokken geraakt bij een ongeval wat werd veroorzaakt door een derde en heeft u daarbij letselschade opgelopen? Dan is de kans groot dat u recht heeft op een letselschadevergoeding. Met behulp van de kosteloze juridische bijstand van Letselschade-Test kunt u de verantwoordelijke partij in dat geval aansprakelijk stellen. Onze letselschadejuristen helpen u met het verkrijgen van een zo hoog mogelijke letselschadevergoeding. Neem vrijblijvendcontact met ons op, leg uw zaak aan ons voor en ontvang direct een professioneel en passend eerste advies.

« Terug naar het nieuwsarchief