Moet verlies van vrije tijd vergoed worden in letselschadezaak? | Letselschade-Test

Moet verlies van vrije tijd vergoed worden in letselschadezaken?

Geschreven op 16 september 2019

Hoeveel is vrije tijd eigenlijk waard? Advocate Laura Kroese vroeg zich dit af én of er een vergoeding tegenover het verlies van vrije tijd zou moeten komen te staan in het geval van een letselschadezaak. Kroese studeerde af aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, waarbij zij onderzoek deed naar dit vraagstuk.

Slachtoffers in letselschadezaken hebben een schadebeperkingsplicht. Dit houdt in dat het slachtoffer ervoor moet zorgen dat er geen verdere schade als gevolg van het ongeval ontstaat. Deze schadebeperkingen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het bezoeken van een fysiotherapeut of het laten aanmeten van een prothese. De kosten die hiervoor gemaakt moeten worden, die worden vergoed door de aansprakelijke partij als onderdeel van een letselschadevergoeding. Kroese is echter van mening dat de uren aan vrije tijd die het slachtoffer kwijtraakt om aan deze schadebeperkingen te kunnen voldoen, ook vergoed zouden moeten worden.

Focus ligt op makkelijk in geld uit te drukken zaken

Tijdens het onderzoek viel het Kroese op dat haar mening veelvuldig wordt gedeeld door zowel juristen als niet-juristen. Op dit moment ligt er volgens Kroese nog te veel focus op zaken die gemakkelijker in geld uit zijn te drukken en wordt er niet gekeken naar een vergoeding voor vrije tijd. Volgens haar zijn er echter meerdere redenen waarom een vergoeding voor tijdverlies van slachtoffers wenselijk is. Er is bovendien weinig discussie over de stelling dat vrije tijd waarde heeft en dat deze ook bepaald zou moeten worden.

Redenen voor vergoeding van verloren vrije tijd

Kroese beschrijft dat er in de gedragswetenschap voldoende aanknopingspunten zijn te vinden om vrije tijd te kunnen vergoeden. Daarnaast kan schade beperkend handelen worden verklaard als ‘bereddingskosten’, een term die in het verzekeringswezen wordt gehanteerd en die fungeert als een goede basis voor een letselschadevergoeding. Tot slot stelt Kroese dat er sprake zou kunnen zijn van een ongerechtvaardigde verrijking van de dader, als er geen vergoeding voor het verliezen van vrije tijd aan het slachtoffer wordt toegerekend.

Amerikaanse toestanden voorkomen

Ondanks haar duidelijke voorkeur voor verandering voorspelt de advocate dat haar scriptie, waarin zij pleit voor een letselschadevergoeding van verloren vrije tijd, voor discussie zal zorgen. Goede regulering is daarom belangrijk als het tot een dergelijke uitbreiding op het schadevergoedingsrecht komt. Wanneer dit niet in goede banen wordt geleid bestaat de kans namelijk dat er ‘Amerikaanse toestanden’ zullen ontstaan, waarbij er wordt gevreesd voor een grote stroom aan schadeclaims.

Rekening houden met elkaar

De advocate hoopt dat haar scriptie zorgt voor een discussie en verder wordt opgepakt in de praktijk. Het is volgens haar daarom belangrijk dat de betrokken brancheorganisaties binnen de letselschade-industrie zich gaan buigen over het betreffende onderwerp, zodat zij rekening met elkaars belangen en die van letselschadeslachtoffers kunnen houden.

Gratis letselschade test

Bent u het slachtoffer geworden van een ongeluk waar u zelf geen schuld aan had en heeft u hier letselschade bij opgelopen? Dan is de kans groot dat u recht heeft op een letselschadevergoeding. Als u wilt weten of u in aanmerking komt voor een vergoeding, dan kunt u onze gratis online test doen. Na het beantwoorden van een aantal vragen krijgt u direct van ons een indicatie met betrekking tot de haalbaarheid van uw claim. Wanneer u vervolgens stappen wilt ondernemen, helpen onze ervaren juridische specialisten u kosteloos om deze vergoeding voor u te gaan regelen.

« Terug naar het nieuwsarchief