Letselschade Nieuws

Minder letsel in verkeer

Geschreven op 12 december 2013Minder letsel in verkeer | Verkeersongeval | Letselschade Test

Uit een brief van minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz, aan de Tweede Kamer blijkt dat het aantal mensen dat ernstig letsel heeft opgelopen bij een verkeersongeval in 2012 voor het eerst in jaren is gedaald. In het jaar 2012 waren er in totaal 19.200 geregistreerde zwaargewonden, in 2011 was dit aantal nog 20.100. Het is voor het eerst in 6 jaar dat het aantal verkeersslachtoffers met ernstig letsel is afgenomen. Minister Schultz geeft wel aan dat het werkelijke aantal kan afwijken door een nieuw geïntroduceerd registratiesysteem in ziekenhuizen.

Ook minder verkeersongevallen met dodelijke afloop

Uit eerdere cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwam naar voren dat in het jaar 2012 het aantal verkeersdoden was gedaald. Echter betrof dit slechts een daling van 11 personen. Het aantal mensen dat omkwam bij een verkeersongeval in 2012 komt uit op 650. De Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de ANWB geven aan dat dit aantal al meerdere jaren min of meer hetzelfde blijft. Minister Schultz heeft als doel gesteld het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in 2020 tot een aantal van 500 te doen afnemen. Alle drie de instanties geven aan dat er drastische maatregelen moeten worden genomen om deze doelstelling te realiseren.

Vooral meer letsel onder fietsers

Het merendeel van de verkeersongevallen met ernstig letsel is te betreuren onder fietsers. Volgens de Fietsersbond valt dit aantal te verlagen door onder meer het invoeren van een maximum snelheid van 30 km/h in de gehele bebouwde kom. Dit, met name om de reden dat de meeste fietsongelukken binnen de bebouwde kom gebeuren en daar vaak een auto bij betrokken is. Onder fietsende ouderen komen vooral enkelzijdige ongevallen voor. Hierbij blijken vooral obstakels op de weg, stoepranden en te smalle fietsstroken de oorzaak van de fietsongelukken waarbij letsel wordt opgelopen.

Vergoeding letsel

Wist u dat fietsers bijna altijd in aanmerking komen voor een letselschadevergoeding wanneer zij betrokken raken bij een verkeersongeval? Dit komt doordat fietsers een beschermde status genieten in het verkeer. Voor de overige verkeersdeelnemers geldt dat uw opgelopen letsel alleen vergoed wordt als dat door derden is toegebracht. Om binnen één minuut te weten te komen of u in aanmerking komt, kunt u onze Online Letselschade Test doen. Liever persoonlijk contact voor gratis letselschade advies? Vul daarvoor ons contactformulier in of neem telefonisch contact op via het volgende telefoonnummer: 085-5006400.

« Terug naar het nieuwsarchief