Letselschade Nieuws

Meldpunt Veiligheid in de Bouw geopend

Geschreven op 28 september 2016Meldpunt Veiligheid in de Bouw

Door FNV Bouw is op 26 september 2016 het meldpunt Veiligheid in de Bouw geopend. Dit was volgens hen noodzakelijk omdat het aantal dodelijke ongevallen en ernstige ongevallen flink is toegenomen in de eerste helft van 2016.

Zo blijk uit cijfers van de Inspectie SZW dat het aantal bouwongevallen met ernstig letsel tot gevolg steeg met 14 procent ten opzichte van vorig jaar. Het aantal ongevallen in de bouw met dodelijke afloop ligt zelfs 56 procent hoger dan vorig jaar. FNV Bouw hoopt dat het openen van het meldpunt gaat bijdragen aan het voorkomen van ongevallen.

Bouwplaats top-3 gevaarlijkste werkplekken

De campagneleider van FNV Bouw’s meldpunt Veiligheid in de Bouw, Willem Dijkhuizen, stelt dat de bouwsector al jarenlang in de top drie staat van meest gevaarlijke sectoren om te werken. Volgens Dijkhuizen is voor FNV Bouw dan ook de maat vol en weigeren zij aan de zijlijn toe te kijken hoe de situatie verergerd. Opdrachtgevers en (onder)aannemers doen te weinig om de veiligheid te verbeteren in de ogen van FNV Bouw. Dit is dan ook de reden geweest om een campagne op te zetten met als lancering het openen van het meldpunt. De risico’s zijn namelijk groot op een bouwplaats. Wanneer er iets mis gaat, dan kan dit grote gevolgen hebben voor de betrokkenen.

Gevaarlijke situaties in de bouw

Door het meldpunt te openen, is er een mogelijkheid gecreëerd om direct (en anoniem) melding te maken van een onveilige situatie op de bouwplaats. Tevens stuurt de vakbond al haar leden een folder waarin zij aandacht vragen voor de veiligheid van henzelf en collega’s en worden ze gewezen op het meldpunt. FNV Bouw probeert het zo makkelijk mogelijk te maken om een melding te maken, met kaartjes, e-mail, telefonisch en via de FNV Bouw App.

De meldingen worden zo spoedig als mogelijk opgepakt, waarna een bestuurder of netwerker polshoogte gaat nemen op de betreffende bouwplaats. In overleg met de bouwvakkers wordt er gekeken of er actie moet worden ondernomen en op welke manier. De aannemer kan worden aangesproken op de onveilige situatie op de bouwplaats en in extreme gevallen kan de Inspectie SZW worden ingeschakeld. Door de samenwerking tussen FNV Bouw en de Inspectie SZW bestaat de mogelijkheid dat de werkzaamheden op een bouwplaats worden stilgelegd.

Veiligheid nog hoger op de agenda krijgen

FNV Bouw zal altijd terugkoppeling geven aan de melder, tenzij de melding anoniem is gedaan. FNV Bouw hoopt met de campagne dat veiligheid in de bouw nog hoger op de agenda komt te staan. Als vakbond voelen zij zich verplicht om te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en veiligheid is daar een belangrijk onderdeel van. Door samen te werken aan veiligheid is de hoop dat het aantal ongevallen in de bouw sterk verminderd wordt.

Melding doen van een onveilige situatie

Wilt u een melding maken van een onveilige situatie op de bouwplaats? Dan kunt u dit op een aantal manieren doen. Telefonisch melding maken doet u via het telefoonnummer 088 – 575 77 00. Online kunt u melding maken via de website van FNV Bouw via de volgende link: www.fnvbouw.nl/meldpuntveiligheid/. Tot slot kunt u nog melding maken via de FNV Bouw App, die te vinden is in de App Store en de Google Play Store.

« Terug naar het nieuwsarchief