Letselschade Nieuws

Meer meldingen letselschade beroepsziekte

Geschreven op 22 oktober 2015Meer meldingen letselschade beroepsziekte

Vorig jaar (2014) is het aantal meldingen van letselschade door beroepsziektes met ruim 30% gestegen ten opzichte van de jaren ervoor. Opmerkelijk is wel, dat de schatting van het jaarlijkse aantal nieuwe gevallen van beroepsziekten, gelijk blijft. Dit komt naar voren uit gepubliceerde cijfers van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). De stijging lijkt vooral te maken te hebben met het feit dat bedrijfsartsen steeds meer melding maken van een beroepsziekte. Ze kwamen er in 2014 maar liefst 50% meer meldingen binnen via bedrijfsartsen, ten opzichte van een jaar eerder. Zeer waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat bedrijfsartsen steeds vaker in het belang van de werknemer denken, in plaats van onder druk van de werkgever geen melding van de beroepsziekte te maken.

Letsel beroepsziekte

De beroepsziekten waar het meeste aantal meldingen van worden gemaakt zijn: gehoorschade door lawaai, een burn-out / overspannenheid en aandoeningen (letsel) aan schouder of bovenarm. Het is dan ook niet vreemd dat dat de meeste aandoeningen die worden gerapporteerd te maken hebben met het houding- en bewegingsapparaat en met psychische aandoeningen. Deze aandoeningen komen respectievelijk 82 en 112 keer voor per 100.000 werknemers. Sectoren waar beroepsziekten het meest in voorkomen zijn: vervoer en opslag, onderwijs, openbaar bestuur, bouwnijverheid, financiën en Defensie.

Schadevergoeding bij beroepsziekten

Wanneer kan iemand met een beroepsziekte aanspraak maken op een schadevergoeding? Wanneer de werknemer gedurende langere tijd is blootgesteld aan bepaalde risico’s op het werk en hierdoor ziek is geworden, spreken we van een beroepsziekte. Als het slachtoffer hierdoor (tijdelijk) arbeidsongeschikt raakt of hierdoor andere materiële- of immateriële schade lijdt, kan hiervoor een letselschade claim ingediend worden. Wel dient onderzoek uit te wijzen dat de werkgever aansprakelijk kan worden gesteld.

Wij helpen u graag bij het claimen van een schadevergoeding bij beroepsziekte. In uw geval zal dit altijd gratis zijn, de kosten worden namelijk verhaald op de aansprakelijke partij. Leg uw zaak vrijblijvend aan ons voor en wij zullen u voorzien van een passend letselschade advies. Neem contact met ons op via het telefoonnummer 085 – 500 6400 of via ons online contactformulier.

« Terug naar het nieuwsarchief