Letselschade Nieuws

“Meer letselschade door bezuiniging op onderhoud van wegen”

Geschreven op 29 juni 2017“Meer letselschade door bezuiniging op onderhoud van wegen” | Letselschade Test

Uit gegevens van Achmea, blijkt dat het aantal schadeclaims dat in de afgelopen jaren bij Nederlandse wegbeheerders is neergelegd, met bijna 60% is gestegen. Het gaat hier dan zowel om claims met betrekking tot materiële schade als om letselschadeclaims. Dit, terwijl veel gemeenten in de afgelopen jaren hebben bezuinigd op het onderhoud van hun wegen. Het is dan ook moeilijk voor te stellen dat er geen verband tussen deze twee zaken bestaat.

Gemeenten zijn verzekert op het moment dat zij als wegbeheerder aansprakelijk worden gesteld. Blijkt echter dat de schade is veroorzaakt door achterstallig onderhoud van een weg, dan kan de verzekeraar in het ergste geval beslissen om niet uit te keren.

Schrikbarende stijging aantal claims

In 2016 werden er gemiddeld elf claims bij Nederlandse gemeenten neergelegd die betrekking hadden op de wegen binnen de betreffende gemeenten. In 2008 waren dit er nog gemiddeld zeven. Dit is een schrikbarende stijging van maar liefst 57%. Omdat het, zeker bij letselschadeclaims, om grote bedragen kan gaan, is dit een zorgwekkende ontwikkeling. Achmea, die 70% van alle gemeentes verzekert, ziet de stijging dan ook met lede ogen aan.

Risico op hoge premies voor gemeenten

Bij materiële schadeclaims die bij wegbeheerders worden neergelegd moet men bijvoorbeeld denken aan schade aan de auto of een ander vervoersmiddel. Terwijl het bij letselschade kan gaan om lichamelijk letsel, invaliditeit of zelfs overlijden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten roept gemeenten op om achterstallig onderhoud van wegen te voorkomen, om zo het risico op claims te verkleinen. Als deze ontwikkeling zich doorzet is het namelijk aannemelijk dat verzekeraars, zoals Achmea, bepaalde gemeenten in de toekomst niet meer willen verzekeren of deze enkel tegen een zeer hoge premie willen verzekeren.

Grote verschillen tussen gemeenten

Achmea constateert aanzienlijke verschillen tussen gemeenten als het gaat om het aantal ingediende claims. Dit is een aanwijzing dat de staat van het onderhoud van wegen wel degelijk verband houdt met het aantal claims. Zo worden er in sommige gemeenten veel minder claims ingediend en passen andere gemeenten na een ongeval opeens snel gevaarlijke situaties aan. In samenwerking met de gemeente Amsterdam heeft Achmea nu een blauwdruk gemaakt die door gemeenten gebruikt kan worden om het aantal wegbeheerschades te verminderen.

Uw letselschade claimen met de hulp van Letselschade Test

ontvangt. Wij hebben namelijk letselschadespecialisten beschikbaar die veel ervaring hebben met dergelijke zaken. U loopt bovendien geen enkel risico als u onze hulp inschakelt, want onze hulp is voor u altijd altijd gratis. Ook als u uiteindelijk geen recht blijkt te hebben op een schadevergoeding. Neem daarom vandaag nog contact met ons op en leg uw zaak vrijblijvend aan ons voor.

« Terug naar het nieuwsarchief