Letselschade Nieuws

Medische dossiers vaak niet in orde

Geschreven op 30 april 2014Medische dossiers vaak niet in orde | Letselschade Test

Uit een recente steekproef die uitgevoerd is door de Consumentenbond is gebleken dat medische dossiers vaak niet goed worden bijgehouden. In de dossiers worden onjuiste gegevens genoteerd en soms ontbreken er zelfs gegevens. Tijdens de steekproef werden er 42 medische dossiers nagakeken, waarvan tweederde niet in orde bleek. Naast het ontbreken van gegevens blijken er ook gegevens te zijn verwisseld. Volgens de onderzoekers ontbraken in sommige gevallen hele jaren, terwijl de wettelijke termijn voor het bewaren van medische gegevens vijftien jaar is.

Inzage medisch dossier

De Consumentenbond adviseert burgers om hun medisch dossier regelmatig in te zien om op die manier te kunnen controleren of het dossier actueel en in orde is. Ondanks dat het hier slechts een steekproef betreft van een klein aantal dossiers, geeft dit aan dat er wel degelijk iets mis is met het bijhouden van de medische gegevens van patiënten.

Medisch dossier opvragen

Bij eerder onderzoek van de Consumentenbond kwam al naar voren dat het opvragen van een medisch dossier niet altijd even eenvoudig is. Zo kwam tijdens dit onderzoek onder vijftig huisartsen naar voren dat acht patiënten hun medisch dossier niet kregen en dertig mensen kregen het pas mee nadat zij herhaaldelijk om het document moesten vragen. In sommige gevallen moest de patiënt zelfs langskomen om te onderbouwen waarom ze het medisch dossier wilden inzien. De Consumentenbond benadrukt dat burgers recht hebben op inzage van het dossier en een kopie indien gewenst.

Door Het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) wordt erkent dat het niet altijd goed gaat met de gegevens in het medisch dossier. Als reden wordt onder andere gegeven dat het te vaak mis gaat bij de overdracht van gegevens tussen huisartspraktijken onderling. De oorzaak zou kunnen zitten in het feit dat deze overdracht niet altijd elektronisch gaat.

Bij het voorkomen van medische fouten is het belangrijk dat de gegevens in het medisch dossier juist zijn. Het gebeurt meer dan eens dat foutieve gegevens ten grondslag liggen aan letselschade bij een medische fout. Controleer regelmatig uw medisch dossier en voorkom dat u het slachtoffer wordt van een medische fout.

« Terug naar het nieuwsarchief