Letselschade Nieuws

MediRisk maakt medische adviezen openbaar.

Geschreven op 12 mei 2014MediRisk maakt medische adviezen openbaar | Letselschade Test

Bij een medische fout staat de vraag centraal of de medische aansprakelijkheid kan worden aangetoond en de arts en/of het ziekenhuis verantwoordelijk kan worden gehouden voor het letsel als gevolg van de medische fout. Het overgrote deel van de artsen en ziekenhuizen heeft zich voor dit risico verzekerd bij een aansprakelijkheidsverzekeraar. Eén van de grootste verzekeraars op dit gebied in Nederland is MediRisk. Doordat MediRisk vanaf heden transparanter te werk gaat, kan een letselschade claim vaak sneller worden afgewikkeld.

Letselschade claim

Tot op heden werd bij de afwikkeling van een ingediende letselschade claim door verzekeraars zoals MediRisk geen inzage gegeven in de (interne) medische beoordeling van de letselschade claim door de eigen medisch adviseurs. De inhoud van het advies werd naar de eisende partij toe verwoord door de schadebehandelaar. Hierin is nu verandering gekomen.

Voortaan deelt MediRisk de adviezen van haar medisch adviseur met de eisende partij en zijn of haar belangenbehartiger. MediRisk hoopt dat er hiermee meer duidelijkheid komt tussen beide partijen over welke feiten bepalend zijn in het medisch dossier, hetgeen naar verwachting de transparantie en daarmee ook de snelheid in de afwikkeling van de letselschade claim ten goede zal komen.

Patiënt staat centraal

MediRisk stelt daar tegenover wel als voorwaarde dat ook de eisende partij en zijn of haar belangenbehartiger het advies van de eigen medisch adviseur eveneens aan MediRisk zal overleggen. Volgens MediRisk sluit deze nieuwe werkwijze aan op de meer algemene ontwikkeling in de gezondheidszorg waarin de patiënt centraal staat. Al eerder nam MediRisk stappen op dit vlak met het opstarten van een digitaal platform, waarbij patiënten online de afwikkeling van hun letselschade claim kunnen volgen, alsmede met een voorlichtingsfilm over de wijze waarop een patiënt een klacht of letselschade claim kan indienen. Het openbaar maken van de medische adviezen is volgens MediRisk dan ook een logische vervolgstap.

Ziekenhuis aansprakelijk stellen

Letselschade Test vindt meer transparantie een zeer positieve ontwikkeling. Het ziekenhuis aansprakelijk stellen hoeft nu geen jarenlang traject te worden. Bent u slachtoffer geworden van een medische fout en wilt u het ziekenhuis aansprakelijk stellen voor uw letselschade? Laat u bijstaan door een letselschadespecialist van Letselschade Test om u letsel snel vergoed te krijgen! U neemt contact op middels het online contactformulier.

« Terug naar het nieuwsarchief