Letselschade Nieuws

Letselschade door sport

Geschreven op 31 januari 2014Letselschade door sport | Letselschadevergoeding

Het beoefenen van sport brengt risico’s met zich mee. Een recent voorbeeld hiervan is het ongeluk van Michael Schumacher tijdens het skiën in Frankrijk. Maar ook scheidsrechters en toeschouwers kunnen letselschade oplopen tijdens de beoefening van sport. Zo heeft een steward van de voetbalclub NEC recent een vuurwerkbom in het gezicht gekregen van een supporter. Er waren 20 hechtingen nodig om zijn letsel te herstellen. Bij het beoordelen van de aansprakelijkheid in het geval van letselschade door sport, bestaan er een aantal unieke regelingen.

Aansprakelijkheid letselschade sport

Tijdens de beoefening van sport gelden soepelere regels voor wat betreft de aansprakelijkheid bij veroorzaakte letselschade ten opzichte van toegebracht letsel buiten het speelveld. Bij de beoordeling wordt namelijk rekening gehouden met de spelregels en rechtmatig toegestane handelingen gedurende het beoefenen van de sport. Zo kan een bokser uiteraard niet aansprakelijk worden gesteld voor het veroorzaken van een blauw oog tijdens een wedstrijd, terwijl dit buiten de ring wel wordt gezien als een strafbaar feit. Tevens houdt de Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van letselschade rekening met het niveau van de sporter in kwestie. Een professionele topsporter wordt geacht de sport beter te beheersen dan een amateur en daarmee ook beter om te kunnen gaan met de bijkomende risico’s.

Letselschade bij toeschouwers

De club of vereniging waar de sportwedstrijd wordt gehouden, is in eerste instantie verantwoordelijk voor de veiligheid van eventuele toeschouwers. Zo dienen zij tenminste rekening te houden met de mogelijke risico’s die zich voor kunnen doen gedurende het bekijken van de sport. En, als vanzelfsprekend wordt men geacht om adequate voorzorgsmaatregelen te nemen die de mogelijke risico’s op letselschade bij toeschouwers voldoende afdekken. Ook moet men direct hulp bieden in het geval er, ondanks de genomen maatregelen, toch sprake is van een ongeluk. Tot slot wordt van clubs en verenigingen verwacht dat zij hun toeschouwers zo nodig op voorhand informeren over de risico’s.

Heeft u letsel opgelopen tijdens sport?

Heeft u tijdelijk of blijvend letsel opgelopen gedurende het beoefenen, beoordelen of bekijken van sport of spel? Zo ja, dan bestaat er een goede kans dat u recht heeft op een letselschadevergoeding. Met onze Letselschade Test kunt u zelf, in slechts één minuut, bepalen hoe groot de kans is op een letselschadevergoeding! Ook kunt u natuurlijk te allen tijde geheel gratis en vrijblijvend advies bij Letselschade Test inwinnen. Dit doet u door te bellen met telefoonnummer 085-5006400 of door ons online contactformulier in te vullen!

« Terug naar het nieuwsarchief