Letselschade Nieuws

Letsel claims tegen Jansen Steur

Geschreven op 20 september 2013Letsel claims tegen Jansen Steur | Letselschade Test

De officier van Justitie medische zaken, mevrouw M. van Eykelen, meldt dat 4 november de strafzaak tegen de bekende en beruchte ex-neuroloog Jansen Steur zal aanvangen. De strafzaak wordt behandeld door de rechtbank van Overijssel op locatie in Almelo en zal worden verdeeld over 13 zittingsdagen. De zittingsdagen bevinden zicht tussen 4 november 2013 en 11 februari 2014; de dag van het vonnis. De volledige zitting is in beginsel openbaar, maar zal door de commotie omtrent de zaak en aandacht in de media slechts beperkt ruimte bieden voor belangstellenden.

Tuchtzaak wegens nalatig handelen en medische fouten

Alvorens op 4 november wordt aangevangen met de strafzaak tegen Jansen Steur, staat de ex-neuroloog eerst op 1 november terecht in een tuchtzaak. In deze tuchtzaak, die volledig los staat van de strafzaak, wordt enkel gekeken naar het wel of niet nalatig handelen van Jansen Steur bij 5 voormalige patiënten. Als arts had Jansen Steur de plicht om zijn patiënten met zorg te behandelen. Of dit daadwerkelijk conform de regels is gebeurd en er geen onnodig letsel is ontstaan door medische fouten, moet nog blijken. In de geplande tuchtzaak moeten, naast Jansen Steur, eveneens de inspecteurs van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zich verantwoorden voor het verwijt dat zij strijdig hebben gehandeld met het belang van goede uitoefening van gezondheidszorg.

Volgens letselschade-advocaat Yme Drost, welke de letselschadeslachtoffers in zowel de strafzaak als de tuchtzaak vertegenwoordigd, is het doel van de tuchtzaak om ex-neuroloog Jansen Steur zo snel mogelijk te voorzien van een aantekening in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Wanneer deze aantekening wordt opgelegd, dan kan worden voorkomen dat de ex-neuroloog zijn werk nog kan uitoefenen in een ziekenhuis in binnenland of buitenland. Dit, als vanzelfsprekend om de kans te verkleinen dat Jansen Steur in de toekomst nog meer medisch letsel zal toebrengen.

Jansen Steur was van de jaren negentig tot 2005 verbonden aan het topklinisch ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede. In 2005 werd Jansen Steur met een gouden handdruk ontslagen, nadat hij was betrapt op het stelen van zwaar verslavende medicijnen voor eigen gebruik. De medische fouten die destijds door hem zijn begaan werden door het ziekenhuis in de doofpot gestopt.

Honderd letsel claims

Meer dan 200 slachtoffers hebben gemeld benadeeld te zijn door de ex-neuroloog. Hiervan is door ongeveer 100 mensen een letsel claim ingediend. Van de slachtoffers die een letsel claim hebben ingediend, hebben reeds 80 mensen een letselschadevergoeding uitgekeerd gekregen. In totaal wordt het letselschade bedrag geschat op circa 2 miljoen euro.

Jansen Steur wordt verdacht van 21 strafbare feiten, waarvan op elk afzonderlijk strafbaar feit een gevangenisstraf staat variërend van 2 tot 9 jaar. Onderstaand volgt een opsomming van enkele van deze feiten.

  • Het verduisteren van € 88.000,- van een stichting voor wetenschappelijk onderzoek
  • Diefstal van het receptenblok van een collega en daarmee diefstal van medicijnen voor eigen gebruik
  • Vervalsen van onderzoeksresultaten
  • Vervalsen van recepten voor medicijnen
  • Het opzettelijk in hulpeloze toestand brengen en laten van patiënten
  • Het opzettelijk benadelen van de gezondheid van patiënten met ernstig letsel en dood tot gevolg

Bent u zelf slachtoffer van een medische fout? De kans is dan aanzienlijk dat u recht heeft op een letselschadevergoeding en smartengeld! Voer in slechts twee minuten onze Letselschade Test uit en u weet direct of u in aanmerking komt! Of neem voor persoonlijk advies geheel gratis en vrijblijvend contact op met ons!

« Terug naar het nieuwsarchief