Letselschade Nieuws

Letsel bij plastische chirurgie

Geschreven op 24 oktober 2013Letsel bij plastische chirurgie | Medische fout | Letselschade Test

Het aantal cosmetische ingrepen dat in Nederland wordt uitgevoerd stijgt jaarlijks. Uit een recent uitgebracht rapport blijkt dat er in Nederland in 2011 circa 100.000 cosmetische ingrepen plaatsvonden. Dit aantal is goed voor 0,7% van het aantal wereldwijde ingrepen. In de toekomst kan het aantal plastisch chirurgische ingrepen wel eens behoorlijk gaan dalen. Op maandag 21 oktober kondigde de Minister van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Edith Schippers, aan het aantal esthetisch cosmetische ingrepen te willen inperken.

Patiënten plastische chirurgie beschermd

Met het inperken van het aantal plastisch chirurgische ingrepen wordt getracht het aantal gevallen van letsel, als gevolg van medische fouten, te doen afnemen. Volgens minister Schippers moeten patiënten worden beschermd tegen ‘beunhazen’ in de ‘mooimaakindustrie’. Om die reden zullen er in de aankomende tijd veel regels worden aangescherpt. Eén van deze nieuw opgestelde regels omvat het verbod op het inbrengen van permanente rimpelvullers door schoonheidsspecialisten. Vanaf 21 oktober zijn enkel gediplomeerde artsen en hulpverleners bevoegd om permanente rimpelvullers in te brengen.

Een tweede aanpassing in de regels is opgesteld om de kijkers van make-over programma’s op televisie te wijzen op de risico’s die onlosmakelijk zijn verbonden aan een cosmetische ingreep. Dergelijke programma’s zijn verplicht om waarschuwingen te gaan tonen, waardoor kijkers niet meer de illusie kunnen hebben dat risico’s op een medische fout verwaarloosbaar zijn bij plastische chirurgie. Een andere aanscherping betreft de wettelijke minimum leeftijd waarop een cosmetische ingreep mag worden uitgevoerd. Deze leeftijd is opgehoogd van 16 naar 18 jaar. Jongeren zijn immers vaak onvoldoende op de hoogte van de kans op tijdelijk of blijvend letsel na een cosmetische ingreep.

Medische fouten

Patiënten van plastische chirurgie blijken zich vaak niet bewust te zijn van het feit dat iemand in een witte doktersjas geen garantie is op een succesvolle ingreep. Van groot belang is dan ook juist dat de kliniek, waar de ingreep plaatsvindt, in hoge mate betrouwbaar is.

Dat de regels op het gebied van plastische chirurgie worden aangescherpt, is mede het gevolg van de vele duizenden klachten die de afgelopen jaren zijn binnengekomen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Een groot deel van de klachten betrof de PIP-implantaten. Deze implantaten, die voornamelijk zijn ingezet ten behoeve van borstvergrotingen, hebben veel media-aandacht genoten. De borstimplantaten kenmerkten zich door een verhoogde kans op lekkage. Het aantal medische klachten en gevallen van geestelijk en lichamelijk letsel door PIP-implantaten is aanzienlijk. Tevens werden bij de IGZ veel klachten behandeld inzake permanente rimpelvullers. Met de nieuwe en verscherpte regels hoopt minister Schippers dan ook het aantal medische fouten, gevallen van letselschade en schadeclaims te reduceren.

Letselschade Test

Door de vele medische fouten en mislukte ingrepen die in het verleden hebben plaatsgevonden, is het niet ondenkbaar dat ook u medisch letsel heeft opgelopen. Mocht dit het geval zijn, dan is de kans groot dat u recht heeft op een letselschadevergoeding. Bent u benieuwd of u recht heeft op een letselschadevergoeding? Test dan op onze website binnen één minuut hoe groot de kans is op een vergoeding door gebruik te maken van de Letselschade Test of neem contact op met een van onze letselschadespecialisten!

« Terug naar het nieuwsarchief