Letselschade Nieuws

Discriminatie bij letselschade

Geschreven op 18 september 2012Letselschadevergoeding en Stereotypen | Letselschade Test

De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) heeft in september 2012 een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen bij het vaststellen van letselschade. Zoals bekend is het bij jonge letselschade slachtoffers niet altijd even eenvoudig om een goede inschatting te maken van de verwachtte levensloop en zo de correcte hoogte van de letselschadevergoeding. In het onderzoek is nagegaan of bepaalde stereotypen over mannen en vrouwen (met name de rolverdeling) invloed hebben op de letselschadevergoeding.

Sprake van onderscheid

Uit het onderzoek is gebleken dat deze stereotypen wel degelijk een aanzienlijke invloed hebben op de daadwerkelijke letselschadevergoeding. Dit niet op de laatste plaats omdat gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid een van de grootste schadeposten is. Bij vrouwen wordt er vaak van uitgegaan dat, wanneer er een kinderwens is, de combinatie van zorg en werk het aantal arbeidsjaren zal verkorten en carrièreperspectieven hierdoor lager zijn. Dit is overigens niet de eerste keer dat de Commissie deze conclusie moet trekken. De resultaten worden namelijk onderstreept door eerdere oordelen.

Een andere fout die vaak wordt gemaakt is de toegepassing van statistieken bij het bepalen van de kans dat iemand op 50-jarige leeftijd nog werkt. Statistieken uit het verleden laten immers een afwijkend beeld van het aantal werkende vrouwen zien dan vandaag de dag het geval is. Het aantal werkende vrouwen en de kans dat zij op 50-jarige leeftijd nog werken, tegenwoordig vele malen groter. Belangrijk is dus dat er per individueel geval wordt gekeken of de statistische gegevens van toepassing zijn op het slachtoffer.

Importantie van een letselschadespecialist

Wanneer u ergens letselschade heeft opgelopen en u daarvoor een letselschadevergoeding eist, is het belangrijk u te laten vertegenwoordigen door een letselschadespecialist. Vaak is de berekening van de hoogte van een letselschadevergoeding erg complex en een letselschadespecialist zorgt ervoor dat u het correcte letselschade bedrag krijgt. Neem vandaag nog contact op met Letselschade Test.

« Terug naar het nieuwsarchief