KNV pleit voor gelijke regels voor taxidiensten | Letselschade Test

KNV pleit voor gelijke regels voor taxidiensten

Geschreven op 12 februari 2019

Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) pleit ervoor om gelijke regels te hanteren voor alle taxidiensten. Aanleiding is het toenemende aantal verkeersongevallen dat veroorzaakt wordt door Uberchauffeurs. Voor TTO-chauffeurs (Toegelaten Taxi Organisatie) gelden sancties als zij verkeersovertredingen begaan. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het (tijdelijk) inleveren van de taxivergunning. Buiten het TTO-systeem gelden deze sancties niet en daarmee dus ook niet voor Uberchauffeurs. Taxichauffeurs van Uber worden daardoor volgens KNV onvoldoende gestimuleerd om veilig te rijden.

Recente ongevallen met Ubertaxi’s

KNV krijgt regelmatig meldingen van haar leden over verkeersongevallen met betrokkenheid van Uberchauffeurs. Zo zijn er zeer recent nog een aantal verkeersongevallen met dodelijke afloop geweest, waarbij taxichauffeurs van Uber betrokken waren. Het probleem is echter al ruim een jaar bekend. KNV hoopt nu, mede dankzij de recente media-aandacht voor het probleem, dat er op korte termijn actie zal worden ondernomen.

Maatregelen vanuit Uber

Vooruitlopend op eventuele aangescherpte regelgeving vanuit de Nederlandse overheid, heeft Uber op dit moment al een aantal maatregelen genomen. Zo moeten de chauffeurs van Uber nu minimaal 21 jaar oud zijn en een jaar rijervaring hebben. Nieuwe chauffeurs onder de 25, moeten bovendien een verkeersveiligheidstraining volgen. De KNV betwijfelt echter of deze maatregelen nut hebben, aangezien de recente ongevallen niet door chauffeurs onder de 25 werden veroorzaakt.

Grote verschillen tussen taxicentrales

Volgens KNV is niet de leeftijd van de chauffeurs het probleem, maar het verschil in begeleiding tussen de verschillende taxicentrales. Bij reguliere taxicentrales hebben nieuwe chauffeurs bijvoorbeeld vaak te maken met een inwerkperiode, waarbij ze intensief begeleid worden. Daarnaast bestaat er binnen deze taxicentrales een hoge mate van sociale controle. Dit zijn allebei zaken die bij Uber ontbreken. Bovendien zijn vakbonden van mening dat de lage tarieven die Uber hanteert, bijdragen aan het aantal ongevallen. Dit zou er namelijk voor zorgen dat Uberchauffeurs te lang doorwerken, aangezien ze meer willen verdienen.

Gelijke behandeling

Volgens KNV zouden gelijke regels voor alle taxidiensten sterk bijdragen aan de verkeersveiligheid. Als voorbeeld geeft KNV de strenge regels voor TTO-chauffeurs, die ervoor moeten zorgen dat de chauffeurs zich veilig gedragen in het verkeer. De staatssecretaris van Economische Zaken heeft tot nu toe echter geen noodzaak gezien om dergelijke regelgeving in te voeren. Wel is het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat inmiddels met Uber in gesprek met als doel om de verkeersveiligheid te verbeteren. KNV gaat zijn pijlen daarom richten op het gemeentebestuur van Amsterdam, aangezien in deze gemeente de meeste Uberchauffeurs van Nederland actief zijn.

Hulp bij letselschade na een verkeersongeval

Bent u zelf betrokken geraakt bij een verkeersongeval en heeft u, buiten uw schuld om, letsel opgelopen? Dan kunt u profiteren van de gratis juridische bijstand van Letselschade Test. Samen met u stellen wij de verantwoordelijke partij aansprakelijk en zorgen wij dat al uw letselschade vergoed wordt. Onze hulp is gratis, omdat u volgens de wet recht heeft op een partij die uw belangen behartigt. Leg uw zaak daarom vandaag nog gratis en vrijblijvend aan ons voor.

« Terug naar het nieuwsarchief