Letselschade Nieuws

Vermogenstoets zorgtoeslag

Geschreven op 17 december 2012Invloed vermogenstoets zorgtoeslag | Letsel bedrag | Letselschade Test

Met ingang van 1 januari 2013 wordt naast je inkomen voortaan ook naar je vermogen gekeken om te bepalen of je recht hebt op zorgtoeslag. Dit houdt in dat personen die teveel eigen vermogen hebben, geen zorgtoeslag meer ontvangen. De aanpassing van de regeling omtrent zorgtoeslag kan consequenties hebben voor letselschade slachtoffers. Mocht immers het recht op zorgtoeslag vervallen door de hoogte van de te ontvangen letselschadevergoeding, dan dient de gemiste zorgtoeslag meegenomen te worden bij de berekening van het letselschade bedrag.

Regelgeving vermogenstoets zorgtoeslag

Concreet zorgt de wijziging van de regelgeving er voor dat het recht op zorgtoeslag komt te vervallen wanneer iemands vermogen hoger is dan het heffingsvrije vermogen uit box 3 van de inkomstenbelasting plus € 80.000,-. De toetsing zal plaatsvinden op 1 januari van het kalenderjaar waarop de zorgtoeslag betrekking heeft.

Conform de bovengenoemde berekening betreft het heffingsvrije vermogen € 21.139,- voor alleenstaanden. Een eigen woning valt niet onder het vermogen uit box 3.

Middels de maatregel probeert de overheid er voor te zorgen dat de zorgtoeslag enkel bij mensen terecht komt die deze ook daadwerkelijk nodig hebben. Echter is geen rekening gehouden met het verkrijgen van een letselschadevergoeding die, in de praktijk, vaak betrekking heeft op meer dan één jaar.

Heeft u vragen of dit van effect is op uw zorgtoeslag? Neem dan contact op met Letselschade Test, zodat u zeker weet dat u het juiste letselschade bedrag krijgt uitgekeerd!

« Terug naar het nieuwsarchief