Letselschade Nieuws

Artsen ervaren imago schade

Geschreven op 15 maart 2013Imagoschade medische fouten | Letselschade expert | Letselschade Test

Artsen handelen beduidend zorgvuldiger sinds de negatieve media aandacht die hun beroepsgroep recent te verduren kreeg, zo blijkt uit onderzoek van Mednet onder 400 medisch experts. Concluderend kan gesteld worden dat de medisch specialisten vooral voorzichtiger met patiënten omgaan. Dit uit zich onder andere in betere voorlichting ten aanzien van mogelijke risico’s, het inbouwen van meer onderzoeken in het behandeltraject en het laten ondertekenen van het afgesproken beleid door patiënten.

Minder medische fouten

De commotie rondom neuroloog Jansen Steur en recente ruzies in het VUmc hebben aan de basis gelegen van de imago schade binnen de medische beroepsgroep. Maar liefst 85% van de ondervraagde medisch experts ervaart deze imago schade. Verder voelt 45% zich zelfs aangetast in de beroepseer. Opmerkelijk is dat de effecten van de imago schade voor de medisch experts niet beperkt blijven tot de werkvloer. Meer dan de helft van de ondervraagden meldt namelijk eveneens in de vrije tijd zo nu en dan last te ondervinden. Ter illustratie kan gedacht worden aan verschillende vormen van negatieve opmerkingen.

Voor patiënten lijkt de meer zorgvuldige handelswijze van artsen een positieve ontwikkeling te zijn. De hoop bestaat dan ook dat het aantal letselschade slachtoffers door medische missers zal dalen. Patiënten die alsnog het slachtoffer worden van medische fouten of onzorgvuldig handelen wordt aangeraden zich zo snel mogelijk te wenden tot een letselschadebureau of letselschade expert.

« Terug naar het nieuwsarchief