Letselschade Nieuws

IGZ meldingen op straat

Geschreven op 20 februari 2013IGZ meldingen op straat | Letselschadespecialist | Letselschade Test

Een lijst van circa 1.000 meldingen over gemaakte fouten in de zorg is in bezit gekomen van RTL Nieuws. De meldingen zijn gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) door diverse zorginstellingen zoals ziekenhuizen, huisartsen en medische klinieken. Dat dergelijke privacygevoelige informatie op straat beland is uitermate schrijnend. Ter illustratie maakt de lijst melding van verwaarlozing, ernstig letsel (vaak met blijvende letselschade tot gevolg), medische fouten, seksueel misbruik en pogingen tot zelfmoord.

Privacygevoelige informatie

In maar liefst 700 gevallen worden de desbetreffende patiënten met naam en toenaam benoemd. Zowaar worden in de lijst eveneens 300 sterfgevallen openbaar gemaakt. Als vanzelfsprekend hoort dergelijke vertrouwelijke informatie veilig opgeborgen te zijn bij de IGZ. Het onvoldoende beveiligd behandelen en bewaren van vertrouwelijke medische informatie, of deze nu wel geen blijvend letsel tot gevolg heeft gehad, kan strafbaar zijn.

Letselschade Test raadt slachtoffers waarvan privacygevoelige informatie op staat is beland aan om via een letselschade advocaat of letselschadebureau een claim op immateriële schadevergoeding te verhalen op de verantwoordelijke partij. Een letselschadespecialist kan immers voor u berekenen of en zo ja hoeveel, smartengeld u kunt claimen.

« Terug naar het nieuwsarchief