Stijgende aantal verkeersongevallen | Letselschade Test

Grote toename aantal verkeersongevallen

Geschreven op 28 mei 2020

Uit onderzoek van SIMN (Stichting Incident Management Nederland) is gebleken dat het aantal verkeersongevallen in de afgelopen vier jaar met 27 procent is gestegen. Hierbij gaat het voornamelijk om ongelukken waarbij er veel schade is opgelopen.

Jaarlijks komen er een groot aantal nieuwe auto’s bij. En dat zorgt voor extra drukte op de weg. De stijging is niet in het hele land hetzelfde. Uit cijfers blijkt dat enkele provincies verantwoordelijk zijn voor de grote stijging in het aantal verkeersongevallen. Zo is gebleken dat het aantal ongevallen in de provincie Gelderland zeer sterk is toegenomen. De stijging ligt hier in sommige plaatsen maar liefst tussen de 91 en 131 procent.

Toenemend gebruik smartphone

De toename in het aantal verkeersongevallen valt volgens SIMN tevens te verklaren door het toenemende gebruik van smartphones in de auto. De meerderheid van de ondervraagde automobilisten geeft aan regelmatig al rijdend met zijn telefoon bezig te zijn. Een gewoonte die zeer grote risico’s met zich meebrengt. De kans op een ongeluk wordt namelijk met factor 23 verhoogd wanneer een bestuurder zich met zijn telefoon bezighoudt. En hoewel dit gevaar bij eenieder bekend is, blijft het aantal ongelukken met deze oorzaak tot op de dag van vandaag nog steeds stijgen.

Minder toezicht

Nu er minder (snelheids)controles op wegen worden uitgevoerd, blijkt dat ook dit een oorzaak is van de toename in het aantal verkeersongevallen. Automobilisten durven meer risico’s te nemen en dat leidt dan weer frequenter tot gevaarlijke situaties in het verkeer.

Juridische hulp bij letselschade na verkeersongeval

Bent u de afgelopen periode buiten uw schuld om slachtoffer geworden van een verkeersongeval waarbij u letselschade heeft opgelopen? Dan is de kans groot dat u recht heeft op een letselschadevergoeding. De letselschadespecialisten van Letselschade Test kunnen u volledig kosteloos helpen bij het verkrijgen van een dergelijke vergoeding. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een lestelschadevergoeding en een idee krijgen over de hoogte van deze vergoeding? Leg dan vandaag nog uw zaak geheel vrijblijvend aan ons voor.

« Terug naar het nieuwsarchief