“Fietsers voelen zich vaak onveilig” | Letselschade Test

“Fietsers voelen zich vaak onveilig”

Geschreven op 20 februari 2018

Uit onderzoek van de ANWB onder 22.000 van haar leden, blijkt dat een groot deel van de ANWB-leden zich niet veilig voelt op de fiets. Over heel Nederland bezien geeft 27 procent van de ondervraagden aan zich niet veilig te voelen op de fiets. In grote steden ligt het percentage echter nog veel hoger. Zo voelt maar liefst 44 procent van de fietsers zich niet veilig in Amsterdam, terwijl het percentage in Delft op 37 procent ligt en in Maastricht op 36 procent. De ANWB spreekt daarom van een ‘wake-upcall’ en eist maatregelen om de verkeersveiligheid te verhogen.

ANWB eist maatregelen om veiligheid te verhogen

De ANWB komt op voor haar leden en eist daarom dat verkeersveiligheid een prominente rol in gaat nemen bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Zij wil in gesprek met de 28 grootste gemeenten in Nederland om te discussiëren over mogelijke oplossingen voor knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid. Daarnaast roept de ANWB kandidaats-gemeenteraadsleden op om verkeersveiligheid niet uit het oog te verliezen.

Beperkende maatregelen voor auto’s

Om de veiligheid van fietsers in het verkeer te verhogen, zijn er volgens de ANWB beperkende maatregelen nodig voor auto’s. Zij pleit bijvoorbeeld voor meer 30-kilometerzones in gebieden waar veel fietsers komen. Of er een 30-kilometerzone nodig is, zal per situatie bekeken moeten worden. De ANWB beseft echter ook dat dit soort maatregelen niet populair zijn onder automobilisten en dat gemeenteraden daarom terughoudend zullen zijn in het doorvoeren van meer snelheidsbeperkingen.

Verkeersongevallen belangrijke bron van letselschade

Fietsers zijn een zeer kwetsbare groep weggebruikers en als letselschadespecialisten zien wij dat zij buitenproportioneel vaak letselschade in het verkeer oplopen. Wij zijn het dan ook roerend eens met de ANWB die stelt dat verkeersveiligheid meer prioriteit moet krijgen.

Heeft u zelf letselschade opgelopen in het verkeer? Dan heeft u mogelijk recht op een schadevergoeding. Als fietser heeft u zelfs recht op een vergoeding op het moment dat u zelf (deels) schuld had aan het veroorzaken van het ongeval. Laat uw zaak daarom vrijblijvend beoordelen door de specialisten van Letselschade Test. Zij zorgen er vervolgens voor dat u de schadevergoeding ontvangt waar u recht op heeft.

« Terug naar het nieuwsarchief