Door advies over rekenrente hogere uitkeringen bij letselschade! | Letselschade Test

Door advies over rekenrente hogere uitkeringen bij letselschade!

Geschreven op 7 oktober 2021

Het LOVCK (Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton) en het LOVCH (Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel Hoven) adviseren om voortaan rekening te houden met actuele spaar- en depositorentes. Hierdoor ontvangen de slachtoffers van langdurige letselschade een hogere schadevergoeding van verzekeraars. Voor kortlopende schades zal dit advies geen effect hebben, echter zullen langlopende schadegevallen hierdoor wel kunnen profiteren van een hogere schadevergoeding. Wanneer iemand jarenlang minder kan werken en dus minder verdient door het herstel van een ongeval, kan de compensatie voor deze aankomende jaren vele malen hoger uitvallen. Dit verschil bedraagt tienduizenden tot honderdduizenden euro’s!

Aanbeveling rekenrente letselschadevergoeding

Diverse slachtoffers vonden de gebruikte rekenrente absurd hoog, deze benadeelde hen op de lange termijn. Omdat ze de berekening van hun schadevergoeding als onjuist ervaarden, zijn ze onafhankelijk van elkaar naar de rechter gestapt. De wijze waarop het bedrag wordt bepaald om de toekomstige schade te compenseren, moest duidelijk anders. Omdat dit niet als één zaak is behandeld, hadden de verschillende rechters een wisselend oordeel. Om hier uniformiteit en duidelijkheid in te scheppen, is er door het LOVCK en LOVCH een aanbeveling afgegeven om dit recht te trekken.

Advies LOVCK en LOCH rekenrente

Het advies luidt dat de rechters de actuele spaar- en depositorente na aftrek van de te verwachten inflatie moeten hanteren als basis voor de te bepalen schadevergoeding. Bij de schadejaren die verder dan twintig jaar in de toekomst liggen, zou de UFR (ultimate forward rate), oftewel de Ultralangetermijnrente gehanteerd moeten worden. Daarmee is het gelijk aan de wijze waarop pensioenfondsen de na te komen verplichtingen uitrekenen.

Schadevergoeding bij langdurige letselschade

Als slachtoffer van een langdurige letselschade kan u dus voortaan aanspraak maken op een hogere schadevergoeding. Hiervoor zijn twee overlegorganen van rechters tot overeenstemming gekomen om een passende vorm te hanteren voor de rekenrentes. We begrijpen goed dat u als slachtoffer nog vragen heeft over dit besluit en wat dit voor u kan betekenen. Neem voor meer uitleg en gratis advies contact op met onze specialisten. Ook kunt u onze Letselschade Test doorlopen indien u dat nog niet gedaan heeft. De uitkomst hiervan kunnen we dan meenemen in het gesprek. We staan u graag te woord.

« Terug naar het nieuwsarchief