Letselschade Nieuws

Daling aantal vuurwerkslachtoffers

Geschreven op 9 januari 2015

Tijdens de afgelopen jaarwisseling mocht er op oudjaarsdag pas vanaf 18:00 worden begonnen met het afsteken van vuurwerk. Voorheen is dit altijd 10:00 geweest. Nu dit het eerste jaar is geweest, is het mogelijk om de effecten ervan te bestuderen en te concluderen of dit het gewenste effect met zich meebracht. Op het aantal vuurwerkslachtoffers heeft de verkorting van de periode waarin er legaal vuurwerk mocht worden afgestoken zeker een positief effect gehad. Daarentegen was de materiële schade dit jaar fors hoger dan tijdens de voorgaande jaarwisseling.

Minder vuurwerkslachtoffers

Uit onderzoek van VeiligheidNL en de NOS komt naar voren dat er een forse daling is te zien in het aantal mensen dat op de Spoedeisende Hulp (SEH) terecht kwam door vuurwerk. Het aantal vuurwerkslachtoffers kwam tijdens de afgelopen jaarwisseling uit op 448 personen, een jaar eerder waren dit er nog 574. Concreet komt dit uit op een daling van bijna 22%.

Opvallend hierbij, is het feit dat dit jaar het percentage van de vuurwerkslachtoffers die vóór 18:00 op de SEH terecht kwam vele malen lager ligt dan vorig jaar. Het percentage van de slachtoffers die dit jaar voor 18:00 op de SEH binnenkwamen, lag op slechts 8%. Een jaar eerder was dit percentage nog 23%.

Hand- en oogletsel

Het type vuurwerkletsel dat het meest voorkwam was handletsel, gevolgd door oogletsel. Het ging hier om respectievelijk 37% en 24% van het totaal. De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) meldt dat minstens 25 mensen zijn geopereerd tijdens de jaarwisseling en blijvend letsel overhouden aan het afsteken van vuurwerk. Bij vijf van deze mensen ging het om het amputeren van de gehele hand, bij de rest ging het om het afzetten van enkele vingers of gedeelten hiervan.

Materiële schade tijdens de jaarwisseling

De schade aan huizen, auto’s en andere particuliere bezittingen blijkt volgens cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) tijdens de jaarwisseling flink hoger uit te vallen dan vorig jaar. Dit jaar is er al voor 13 miljoen euro aan schade gemeld, terwijl er vorig jaar in totaal ‘slechts’ 9 miljoen euro schade door vuurwerk was veroorzaakt. Het bedrag zal nog behoorlijk oplopen door nu nog onbekende kosten aan scholen, ziekenhuizen, bedrijven en door medische kosten.

Dat het schadebedrag ondanks de verkorte toegestane periode om vuurwerk af te steken toch significant hoger uitvalt, wordt met name toegeschreven aan het feit dat het dit jaar tijdens de jaarwisseling droog was. De grootste veroorzaker van schade blijft zwaar (illegaal) vuurwerk. Opvallend is dat wensballonnen ook voor veel schade zorgen aan daken en gevels. Dit komt doordat de ballonnen zakken wanneer het papier vlam vat. De brandende ballon brand dan op het dak van een huis verder af en zorgt zo voor schade.

Hulp bij vuurwerkletsel

Bij vuurwerk is het letsel in een fractie van een seconde opgelopen. De revalidatie kan daarentegen erg lang duren of, erger nog, u houdt zelfs blijvend letsel aan het vuurwerk over. Wanneer u letsel oploopt door het vuurwerk van een ander, heeft u recht op een schadevergoeding. De letselschadespecialisten binnen ons landelijke netwerk helpen u volledig gratis om uw letselschade voor u te verhalen. Contact met ons opnemen doet u via ons online contactformulier of door te bellen naar 085 – 500 6400. Vanzelfsprekend is dit gratis en vrijblijvend!

« Terug naar het nieuwsarchief