Blootstelling chroom-6 waarschijnlijk schadelijker dan gedacht | Letselschade-test.nl

Blootstelling chroom-6 waarschijnlijk schadelijker dan gedacht

Geschreven op 13 augustus 2018

Sinds het jaar 2014 is bekend dat medewerkers van defensie, welke met Amerikaans NAVO-materieel werkten, mogelijk jarenlang bloot zijn gesteld aan de schadelijke stof chroom-6. Deze stof is onder andere kankerverwekkend, waardoor een groot aantal ex-medewerkers ziek is geworden of zelfs is overleden. Wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van blootstelling aan chroom-6 heeft onder andere verbanden met longkanker, neuskanker, maagkanker en astma aangetoond. Veel oud-medewerkers van defensie die bloot zijn gesteld aan chroom-6 kampen echter ook met gezondheidsklachten waarbij geen wetenschappelijk verband is aangetoond.

“Slecht gebit door chroom-6”

Op dit moment komen er namelijk steeds meer signalen van voormalig defensiemedewerkers, dat zij kampen met gezondheidsproblemen die door defensie niet worden erkend als veroorzaakt door blootstelling aan chroom-6, maar die wel disproportioneel vaak voor lijken te komen bij mensen die aan de giftige stof zijn blootgesteld. Zo blijkt uit een enquête onder 220 voormalig defensiemedewerkers, bijvoorbeeld dat 10 procent van hen te kampen heeft met gebitsproblemen zoals afbrekende tanden en kiezen. Defensie stelt echter dat mensen met problemen eerder geneigd zijn om een dergelijke enquête in te vullen en bovendien is uit wetenschappelijke publicaties onvoldoende gebleken dat chroom-6 negatieve gevolgen heeft voor het gebit, aldus defensie. Gebitsproblemen komen daarom niet in aanmerking voor een collectieve schaderegeling.

Collectieve schaderegeling chroom-6 slachtoffers

Op basis van een onderzoeksrapport is defensie eerder dit jaar met een collectieve schaderegeling voor chroom-6 slachtoffers gekomen. Deze regeling houdt in dat slachtoffers recht hebben op 3.850 euro schadevergoeding en een bedrag van tussen de 5.000 en 40.000 euro op basis van hun symptomen. Defensie vergoedt geen schadebedragen boven de 40.000 euro. De regeling is echter alleen van toepassing op oud-medewerkers die symptomen hebben waarbij wetenschappelijk is bewezen dat deze symptomen in verband staan met blootstelling aan chroom-6. Hierdoor vallen oud-medewerkers met gebitsproblemen bijvoorbeeld buiten de boot.

Blootstelling chroom-6 een bedrijfsongeval

Defensie is verantwoordelijk voor de gezondheidsproblemen van slachtoffers die zijn blootgesteld aan chroom-6, aangezien uit onderzoek is gebleken dat zij als werkgever tekort is geschoten in het verzorgen van een veilige werkomgeving. Bij ieder bedrijfsongeval is de werkgever namelijk in beginsel aansprakelijk, tenzij deze kan bewijzen dat er alles aan is gedaan om een veilige werkomgeving te creëren. Bent u het slachtoffer geworden van een bedrijfsongeval? Leg uw zaak dan vrijblijvend aan ons voor. Wij kunnen u helpen bij het verkrijgen van de schadevergoeding waar u recht op heeft.

« Terug naar het nieuwsarchief